Elever og studerende på Solgaven

Solgaven er et udannelsessted for social og sundhedsassistentelever, ernæringsassistentelever, ejendomsserviceteknikerelever og ergoterapeutstuderende.

Redaktør