Hvordan kan du få plads hos os?

​Står du i en svær livssituation og har behov for midlertidigt husly, støtte og rådgivning, kan du kontakte os og høre om mulighederne for at få en plads. 


Hvad er Svendebjerggård? 

Svendebjerggård er et krisecenter og midlertidigt botilbud for kvinder, mænd, LGBTQ+ med eventuelle børn, der står i en svær livssituation. 

Har du oplevet vold i nære relationer, eller er du boligløs på grund af sociale vanskeligheder, kan du søge om at få plads hos os. 

Hvem kan få en plads? 

Vi arbejder efter servicelovens § 109 (vold i nære relationer) og § 110 (boligløshed og andre sociale vanskeligheder). Mænd og kvinder over 18 år kan søge om at få plads hos os, hvis de mangler et sted at bo på grund af vold i nære relationer, trusler eller andre sociale udfordringer.  

Har du børn, kan de blive indskrevet sammen med dig. Har du børn på samvær, er de velkomne i de perioder, hvor du har dem. 

Du kan læse mere om servicelovens §109 og § 110 i de to links til højre.  

Hvordan kan du kontakte os? 

Du er velkommen til at kontakte os for at høre om mulighederne for, at du kan få plads hos os. Har vi ikke mulighed for at tilbyde dig en plads, kan vi rådgive dig om andre muligheder. 

Ønsker du at få en plads på Svendebjerggård, kan du for eksempel

  • Kontakte os på egen hånd via telefon 38 61 98 70 
  • Henvende dig på vores adresse (ring gerne inden)
  • Få én i din omgangskreds til at kontakte os
  • Kontakte os i samråd med kommunen, din læge, politi eller andre instanser

Hvordan får du plads hos os? 

Forstanderen har visitationsretten og beslutter, hvem der får plads hos os. 

Har vi mulighed for at tilbyde dig en plads, bliver du inviteret til en visitationssamtale med en socialrådgiver og en pædagog. Til samtalen beslutter vi, om der er endeligt grundlag for, at du kan flytte ind og bo midlertidigt hos os. Skal du flytte ind, får du en rundvisning, og du får udleveret en nøglechip.Redaktør