Hvordan kan vi støtte dig?

​Når du bor midlertidigt på Svendebjerggård, kan du få støtte af vores engagerede personale. 

Samarbejdet mellem beboer og personale 

Når du opholder dig på Svendebjerggård, får du en kontaktperson, som er din primære støtte i hverdagen.

Sammen med en socialrådgiver udarbejder I en opholdsplan med målsætninger for dit ophold. Samarbejdet mellem dig og din kontaktperson er essentielt for, at du kan nå målene for opholdet. Vi forventer derfor, at du er indstillet på at samarbejde så længe, at du bor hos os. 

Har du behov for det, kan din kontaktperson også støtte dig i at tage kontakt til kommuner, jobcentre, institutioner, diverse instanser og din omgangskreds.

Du kan have samtaler med din kontaktperson cirka en gang om ugen.

Personalet på Svendebjerggård

Vores engagerede, socialfaglige personale er tværfagligt sammensat og repræsenterer derfor et bredt felt af professionsuddannede medarbejdere og studerende.

Vi kan støtte dig gennem individuelle samtaler, målsætninger og planer eller gennem gruppearbejde om relevante temaer som f.eks. vold i parforholdet, madlavning for unge og børne- ungegrupper

Personalesammensætningen 

På Svendebjerggård består ledelsen af en forstander og teamledere. Størstedelen af personalet er socialpædagoger, der i samarbejde med socialrådgivere, psykolog og øvrigt personale kan støtte dig, og eventuelt dine børn, under opholdet. 


Redaktør