Hvad kan vi tilbyde

​Svendebjerggård er et krisecenter og midlertidigt botilbud, som tilbyder sikkerhed, omsorg og rådgivning til voksne, med eller uden børn, hvis de står i en svær livssituation og ønsker støtte til at ændre situationen. 

Målgruppen

Svendebjerggård er et selvejende krisecenter og midlertidigt botilbud. Vi kan tilbyde midlertidigt husly, støtte og rådgivning til voksne, med eller uden børn, hvis de mangler bolig på grund af en svær livssituation. 

Tilbuddet henvender sig til voksne over 18 år og deres eventuelt medfølgende børn. 

Vi drives i henhold til servicelovens §109 og §110: 

Kerneopgaven

Vores kerneopgave er at tilbyde midlertidigt ophold, sikkerhed, omsorg, støtte og rådgivning til beboerne, med henblik på senere udflytning i egen bolig.  

Vi samarbejder tæt med den enkelte beboer, således at behov og ønsker støttes under opholdet. Samarbejdet skal styrke beboerens autonomi og kompetencer med henblik på at mestre tilværelsen, både under og efter en svær livssituation. 

Samarbejdet

Når en beboer flytter ind, får hun eller han en fast kontaktperson og en socialrådgiver. Sammen formuleres en individuel opholdsplan for opholdet.

Et ophold hos os skal være så aktivt og samfundsdeltagende som muligt. Derfor må beboerne være indstillet på at samarbejde med personalet, så længe de er hos os. 

Vi lægger stor vægt på at bringe beboerens netværk i spil eller støtte beboeren i at opbygge et netværk. Nogle beboere kan også have behov for støtte til at tage kontakt til eksempelvis kommuner, jobcentre, skoler, daginstitutioner, omgangskreds m.m. Her kan samarbejdet mellem beboer og kontaktperson medvirke til at etablere en velfungerende hverdag under og efter en svær livssituation.  

Redaktør