Hvem er vi?

Svendebjerggårds ledelse består af en bestyrelse, forstanderen og to teamledere. Størstedelen af personalet er socialpædagoger, der samarbejder med socialrådgivere, psykolog, pedeller og øvrigt personale. 

Svendebjerggårds ledelse

Svendebjerggårds ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse. 

Bestyrelsen består af seks medlemmer. Bestyrelsens formand og tre medlemmer udpeges af Frelsens Hærs landsledelse. Et medlem udpeges af Regions Hovedstadens regionsråd. Et medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune. 

Forstanderen varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen. Derudover består ledelsen også af souschefen.

Svendebjerggårds personale

Vores engagerede, socialfaglige personale er tværfagligt sammensat og repræsenterer derfor et bredt felt af professionsuddannede medarbejdere og studerende. 

Størstedelen af vores personale er socialpædagoger, der i samarbejde med socialrådgivere, psykolog, ergoterapeuter og øvrigt personale kan støtte beboerne, mens de er hos os. 
Redaktør