Hvordan arbejder vi?

Svendebjerggårds personale arbejder ud fra faglige tilgange og kan tilbyde helhedsorienterede og individuelt tilrettelagte indsatser for beboere, der står i en svær livssituation. 

Vores målsætning

Svendebjerggårds kerneopgave er at tilbyde midlertidigt husly, sikkerhed, rådgivning og omsorg til voksne, med eller uden børn, der står uden bolig på grund af en svær livssituation. 

Vi styrker den enkeltes kompetencer og autonomi, så de kan få en velfungerende hverdag, mens de er hos os, og efter de er flyttet i egen bolig efter deres ophold.  

En essentiel målsætning er at samarbejde med den enkelte beboer, så deres ønsker for udvikling udredes, støttes og inddrages i beboerens og personalets fælles mål for opholdet. 

Vores praksis

Svendebjerggårds praksis tager afsæt i en multiteoretisk forståelse af, at mødet med mange forskellige borgere med komplekse livsomstændigheder fordrer et nuanceret beredskab af teori og metoder. Relevante tilgange kan være den motiverende samtale, socialt gruppearbejde og systemiske samtaler. 

Vores fokus

Personalet fokuserer blandt andet på at støtte og rådgive hver enkelte beboer i at erkende og styrke egne ressourcer, med henblik på at skabe en velfungerende hverdag. Da vi er et midlertidigt botilbud, lægger vi vægt på, at beboerne trygt kan vende tilbage til hverdagen udenfor Svendebjerggård. Derfor har vi fokus på at støtte beboerne i at opretholde en hverdag med job, familie, praktiske gøremål og sociale netværk, både under og efter opholdet.  

Servicelovens §109 og § 110

Svendebjerggård drives efter Servicelovens §109 om midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. 

Du kan læse mere om Servicelovens § 109 på hjemmesiden, danskelove.dk (link åbner i ny fane).

Vi drives også efter Servicelovens § 110, om midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Du kan læse mere om Servicelovens § 110 på hjemmesiden, danskelove.dk (link åbner i ny fane).  


Redaktør