Vores værdigrundlag

​Svendebjerggårds værdigrundlag er baseret på Frelsens Hærs kristne livssyn, hvor næstekærlighed er fundament for arbejdet. 


Svendebjerggårds værdigrundlag

Svendebjerggård drives ud fra et kristent livssyn, som lægger vægt på respekt for det enkelte menneske, som ses som uerstatteligt og dyrebart. Nødvendigheden af næstekærlighed er et naturligt fundament for arbejdet. Disse værdier går hånd i hånd med en faglig funderet praksis. 

Værdier fra Frelsens Hær 

Svendebjerggård er et selvejende tilbud, der ejes af Frelsens Hær. Vores grundlæggende værdier kommer derfor fra Frelsens Hærs kristne livssyn. 

Frelsens Hær forkynder evangeliet til alle interesserede og hjælper samtidig mennesker i nød - uanset tro, hudfarve eller politisk overbevisning. 

Frelsens Hær er en international, kristen kirke, der arbejder i 128 lande. Frelsens Hær arbejder blandt andet med socialt arbejde, genbrug, evangelisk arbejde, katastrofehjælp og udviklingsarbejde.  

Frelsens Hær i Danmark driver forskellige institutioner og projekter, for eksempel herberg, væresteder, krisecentre og børneinstitutioner. De fleste institutioner har driftsoverenskomst med det offentlige og er organiseret og styret af Frelsens Hærs socialtjeneste.  

Arbejdet er baseret på Bibelens budskab om, at Guds kærlighed til den enkelte kan give ny mening og retning i livet. Det kristne budskab og den konkrete hjælp til mennesker i nød er kendetegnet for Frelsens Hær - det kristne budskab skal ikke kun forkyndes i ord, men også i handling. 

Redaktør