Samarbejde med kommuner

Personalet på Svendebjerggård samarbejder med beboerens kommune så længe beboeren er hos os. Vi samarbejder om indflytning, planer for beboerens ophold, betaling og udflytning. 

Samarbejde mellem beboer, personale og kommune​

Når en beboer har fået plads hos os, sender vi et indskrivningsbrev til kommunen senest tre dage efter at beboeren er flyttet ind. I brevet vil det fremgå, om beboeren har fået plads hos os efter servicelovens §109 eller §110. 

I indskrivningsbrevet beder vi den pågældende kommune om at kontakte os med henblik på at afholde et samarbejdsmøde. På samarbejdsmødet taler beboer, personale og kommune om grunden til beboerens ophold, beboerens behov for støtte og planer for opholdet. Mødet kan også handle om boligsøgning, økonomi, arbejde, uddannelse, helbred og netværk. 

Efter samarbejdsmødet tilbyder kommunen en handleplan med målsætninger for opholdet. I handleplanen vil beboerens individuelle behov for støtte til at arbejde med målene også fremgå.  

For at støtte beboernes individuelle behov bedst muligt har Svendebjerggård et bredt samarbejde med de enkelte kommuner. Gennem samarbejdet kan vores personale blandt andet støtte beboerne i

  • Kontakt og forløb på jobcenter
  • Kontakt til borgerservice, f.eks. om NemId og adresseskift
  • Kontakt til daginstitution og skole
  • Kontakt til boligkontor 
  • Kontakt til børnefamilieafdeling   
Beboerens behov for støtte planlægges i et samarbejde mellem beboeren, beboerens faste kontaktperson og socialrådgiver. 

Betaling  for beboerens ophold

Beboerens ophold opkræves af kommunen. Der er en fast døgntakst afhængig af, om beboeren har fået plads efter servicelovens §109 eller §110. 

Når en beboer flytter   

Når en beboer flytter fra Svendebjerggård, sender personalet et udskrivningsbrev til beboerens kommune senest tre hverdage efter flytning. I brevet vil det fremgå, hvorfor beboeren flytter, eksempelvis fordi beboeren har fundet en bolig.
  
Har en beboer fået plads efter servicelovens §109, skal kommunen tilbyde en koordinerende rådgiver, når planlægning af beboerens udflytning påbegyndes. Den koordinerende rådgiver støtter beboeren i forhold til bolig, arbejdsmarked, daginstitution, skole m.m. indtil beboeren er etableret i egen bolig. 

Kommunen skal også tilbyde psykologstøtte til børn, der har fået plads med deres forælder efter servicelovens §109. Kommunen tilbyder 4-10 timers psykologstøtte, alt afhængigt af barnets behov.  Redaktør