Om os

På Center for Forsorg og Behandling har vi omkring 100 pladser på vores forsorgshjem i Hillerød og Glostrup, hvor vi tilbyder midlertidigt boophold til hjemløse. 

Vi tilbyder behandling for alkohol- og stofmisbrug med en bred vifte af metoder efter den enkelte borgers behov på vores ambulatorier i Hillerød og Hørsholm.

Vi har et særligt Ungetilbud for unge med misbrug eller ramt af hjemløshed. 

Vi udbyder uddannelser og kurser i forskellige metoder i misbrugsbehandling samt tilbyder supervision.