Om os

På Center for Forsorg og Behandling har vi omkring 100 pladser på vores forsorgshjem i Hillerød og Glostrup, hvor vi tilbyder midlertidigt boophold til hjemløse. 

Vi tilbyder behandling for alkohol- og stofmisbrug med en bred vifte af metoder efter den enkelte borgers behov på vores ambulatorier i Hillerød og Hørsholm.

Vi iværksætter i 2017 en særlig indsats for unge med misbrug eller ramt af hjemløshed.

Vi udbyder uddannelser og kurser i forskellige metoder i misbrugsbehandling samt tilbyder supervision.