Vision, mission og værdier

Vision:

Vi er et kraftcenter i arbejdet med hjemløse og misbrugsbehandling. Vi er kendt og anerkendt af borgere og kommuner i Region Hovedstaden for vores fokus på struktur, metode og helhedsorienteret tilgang, som sikrer, at vi effektivt hjælper udsatte borgere til et bedre liv på egne vilkår til gavn for den enkelte og samfundet som sådan.

Mission:

Vi leverer effektiv social- og misbrugsbehandling ud fra centralt udmeldte anbefalinger.

Vi motiverer borgerne til forandring af uhensigtsmæssig livstil gennem strukturerede og målrettede behandlings- og motivationsforløb, almindelig dagligdags livsførelse og aktiviteter.

Vi udbyder undervisning i social- og misbrugsbehandling ved medarbejdere, som er uddannet i motivationssamtalen samt kognitiv og narrativ terapi. Uddannelserne tilbydes til samarbejdspartnere fra regioner, kommuner, offentlige botilbud og private aktører.

Vi fortæller om os selv og vores arbejde til vores samarbejdspartnere og borgere.

Værdier:

Faglighed. Vi er vores faglighed.

Vi er bevidste om, hvad vi gør, hvorfor og hvornår.

Vi leverer social- og misbrugsbehandling af høj kvalitet og arbejder professionelt med strukturerede og helhedsorienterede forløb for at nå de bedst mulige resultater for vores borgere.

Vi tilbyder effektiv behandling ud fra anerkendte metoder og centralt udmeldte anbefalinger samt kravene fra det omkringliggende samfund.

Vi udvikler fagligheden ved at anvende teori, refleksion, supervision, videreuddannelse, tværfaglighed og samarbejde.

Vi er stolte af det vi kan.

 

Troværdighed. Kommer af at være tydelig.

Vi kommunikerer tydeligt med respekt for borgeren, samt hvad vi står for, hvad vi kan, hvad vi forventer og hvad man kan forvente af os.

Vi har et højt informations- og kommunikationsniveau både internt og eksternt. Vores dokumentation beskriver handlinger og beslutninger.

Vi siger, hvad vi gør og gør hvad vi siger.

 

Håb. Det vi møder verden med.

Håb og tro på forandring til det bedre er vores drivkraft. Vi støtter borgerne i at få et liv på egne vilkår. Vi hjælper hinanden og vores samarbejdspartnere med at skabe og fastholde det håb.

Vi har tillid til hinanden og til at vores arbejde nytter. Vi tager udgangspunkt i det, der lykkes.

Vi tror på, at der er håb for alle.Redaktør