Center for Forsorg og Behandling

Midlertidigt botilbud til hjemløse og behandling af stof- og alkoholmisbrug