Samarbejde med politiet

Samarbejdet mellem Hulegården og Rigspolitiets efter- og videreuddannelse


EVU (Rigspolitiets efter- og videreuddannelse) er fysisk placeret på Politiskolen i Brøndby. Her befinder de sig, til de med udgangen af 2020 sandsynligvis flytter til den nye politiskole i Vejle.

 

Rigspolitiets efter- og videreuddannelse driver mere end 100 kortere og længere uddannelser for ansatte i politiet. Uddannelse af politiets efterforskere til at foretage videoafhøring af børn, unge og voksne med varig funktionsnedsættelse i sager om seksuelle overgreb, fysisk vold og psykisk vold sker på videoafhøreruddannelsen. Det er en efter- og videreuddannelse på 3 uger under Rigspolitiet. Ud over den uddannelsesansvarlige deltager nationale instruktører på uddannelsen som undervisere. De nationale instruktører arbejder til daglig som videoafhørere og som politiets sagsbehandlere i sager om overgreb. Videoafhøreruddannelsen har eksisteret siden 2001 og gennemføres almindeligvis 1 gang om året (efterår). Der er aktuelt godt 140 specialuddannede politifolk, som foretager videoafhøringer i landets børnehuse. De er alle uddannet på videoafhøreruddannelsen.

 

EVU Videoafhøring af børn fik i 2016 et samarbejde i stand med Botilbuddet Hulegården i Brøndby. Hulegården en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Samarbejdet startede op, fordi de på videoafhøreruddannelsen fremover skulle uddanne alle kommende videoafhørere til at kunne afhøre borgere med varig funktionsnedsættelse, der er forurettet i sager om overgreb. Før 2016 var det lidt tilfældigt, hvem i politikredsene, som besad denne kompetence. Fra april 2016 blev det et krav, at i sager om seksuelle overgreb og fysisk vold skal voksne med varig funktionsnedsættelse videoafhøres, hvis de er forurettet i sagen. Videoafhøringen tjener som vidnebevis i retten, dvs. borgeren skal som udgangspunkt ikke afhøres endnu en gang af rettens jurister.

 

Rigspolitiet er meget glade for samarbejdet med Hulegården (2016-2019).

 

Lotte Kragh, uddannelsesansvarlig for EVU Videoafhøring af børn fortæller: "Ud over at have pædagogisk faguddannet personale, der er specialuddannede som seksualvejledere på området voksne med varig funktionsnedsættelse, har Hulegården en specialuddannet socialpædagog, der er VISO rådgiver. VISO ordningen er initieret af Socialstyrelsen og er en ordning med samarbejde for professionelle, hvor professionelle kan søge råd og vejledning fra fagfolk med særlig viden og ekspertise på udvalgte områder. På handicap området drejer det sig blandt andet om problemstillinger relateret til voksne med varig funktionsnedsættelse, herunder problemstillinger relateret til seksualpolitik på området, sansetræning/træning i at lære at kende egne og andres grænser samt viden om og forebyggelse af seksuelle overgreb.

 

Undervisning ved Hulegårdens ansatte og en ekskursion til botilbuddet sikrer det element af træning og praksislæring i uddannelse af politiets videoafhørere, der er nødvendig, så forståelse af borgernes konkrete tænkning ikke bliver rent teoretisk. Det kan være svært for en politiuddannet efterforsker at forstå, hvad eksempelvis  konkret tænkning vil sige, og hvilke udfordringer det skaber i hverdagen for den enkelte borger, hvis man kun har læst om konkret tænkning, funktionsnedsættelse og udviklingshæmning i en bog. Det personlige møde gør en kæmpe forskel for videoafhørerens muligheder for at kunne tilrettelægge en god politiafhøring. I målgruppen af voksne med varig funktionsnedsættelse må videoafhøreren tænke ud af boksen i forhold til "almindelig" politifaglig praksis for at kunne lykkes med sin afhøring. Processen understøttes  i og med de faglige oplæg v. botilbuddets ansatte samt et besøg på Hulegården, der indgår i aftalen med Rigspolitiets efter- og videreuddannelse.

 

Det er altid en glæde at komme ud på Hulegården med videoafhøreruddannelsens instruktører og deltagere. Vi ser frem til snart at besøge jer igen!"

Redaktør