Traditioner

Nytårskur

I starten af januar mødes beboere og pædagoger og ønsker hinanden godt nytår. Der bliver serveret alkoholfri champagne, snacks, frugt mv.

Beboerrådsmøder og beboermøder

På Hulegården har vi et Beboerråd. Hvert hus deltager med en beboerrepræsentant. De enkelte huse afholder desuden beboermøder hvor det drøftes hvordan huset skal fungere, husregler, madlavning m.m.
Udover disse møder afholder en del huse fremtidsværksteder eller arbejdsdage med beboerne. På fremtidsværkstederne eller arbejdsdagene bliver der diskuteret forskellige emner med udgangspunkt i det enkelte hus.

Beboernes Dag

En gang årligt, i efteråret, afholder Hulegården Beboernes Dag. Dagen bruges til at diskutere aktuelle emner fra "Demokrati", "Menneskerettigheder", "hvad er sund kost", "hvordan får jeg en kæreste" til "hvad kan vi lave sammen os der bor på Hulegården". Årets temaer diskuteres på beboermøder og besluttes i Beboerrådet.

Midsommerfest

I juni inden Sct. Hansaften holder vi midsommerfest for beboere og deres pårørende. Vi spiser og hygger sammen.

November fest

Midt i november  holder vi en stor fest i vores gymnastiksal. Festen udspringer oprindligt af Hulegårdens fødselsdag, og er for dem der bor på Hulegården, deres kærester og venner.

Juleaften

Juleaften står på hjemmelavet lækkerier og god gammeldags julehygge, for de beboere der ønsker, at fejre juleaften på Hulegården.

Nytårsaften

Nytårsaften holdes der fest. Nogle huse spiser sammen, andre holder fest for sig selv. Når klokken er 24.00 mødes mange for at skyde nytåret ind.

 
Redaktør