Kontaktrådet

​Som pårørende til en beboer på Hulegården er du en vigtig person, både for dit familiemedlem og for personalet.

​Pårørende til udviklingshæmmede

Som pårør​ende til en beboer på Hulegården er du en vigtig person, både for dit familiemedlem og for personalet. Dine erfaringer med din pårørende kan være nyttig viden for os, der skal yde ham/hende støtte og hjælp i dagligdagen. Og dine meninger er også gode, når de gør sig gældende i Kontaktrådet:

​Kontaktrådet

Formålet med kontaktrådet er igennem et konstruktivt samarbejde mellem pårørende, ledelsen og medarbejderrepræsentanter at bidrage til at øge kvaliteten af tilbudet.

Rådet behandler ikke personsager og arbejder med mere principiele forhold, der har betydning for at understøtte tilbudets faglige kvalitet. Rådet kan invitere gæster ude fra til belysning af særlige emner. Rådet kan på opfordring fra ledelsen deltage i ansættelsessamtaler på lederniveau.
 
Rådet består som udgangspunkt af en udpeget/valgt pårørenderepræsentant fra hvert hus/miljø, tillidsrepræsentanten for medarbejderne, stedfortræder for forstander og forstander.
 
Rådet konstituerer sig med en formand. Forstander er født sekretær. Dagsordenen til møderne udfærdiges af forstander i samarbejde med formanden. Dagsordenen skal som udgangspunkt være rådet bekendt inden fjorten dage før mødets afholdelse.
 
Rådet afholder fire møder årligt fordelt jævnt over hele året. Rådet kan tage initiativ til afholdelse af møder og forældrekredsen m.m.
 
Rådet kan nedlægges, hvis det ikke længere opfylder sit formål, eller det ikke er i overensstemmelse med de driftmæssige formål i Region Hovedstaden.
Redaktør