Ledige stillinger

Du kan se ledige stillinger på Region Hovedstadens rekkruteringsside. 

Pædagog til Hulegården

Er du en uddannet og dygtig pædagog, som motiveres af at gøre en forskel for voksne mennesker med funktionsnedsættelser? Har du erfaring fra specialområdet? Og har du god forståelse for koblingen mellem det socialpædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde?

Så skal du være en del af vores hold……


Vi har en spændende pædagogstilling 37 timer ugl. ledig pr. 1. oktober 2020.

Hvem er vi

Hulegården er et regionalt botilbud for 40 voksne mennesker med funktionsnedsættelser. Hulegården drives jf. Lov om social service §§ 107 og 108.

Vi tager afsæt i Den Sociale Virksomheds mål beskrevet i Rammer og Retning og har fokus på medborgerskab, livsstil, trivsel, kommunikation, samlivsformer samt seksualitet og parforhold.

Vores vision:

 • Størst mulig indflydelse på eget liv

Vores mission:

 • Vi understøtter beboernes mestring af eget liv og dermed beboernes livsduelighed

 • Vi understøtter beboernes muligheder for udfoldelse

 • Vi støtter beboerne i at træffe hensigtsmæssige valg

 • Vi tror på, at beboerne kan.

Stillingen

På Hulegården er personalet organiseret i 2 grupper, og personalegruppen består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, PAUér og pædagogmedhjælpere.

Som ansat er du primært tilknyttet den ene gruppe men vi har et tæt samarbejde på tværs af hele Hulegården og du skal derfor forberede dig på, at arbejde på tværs af begge grupper.

Da Hulegården er et døgntilbud, har du skiftende tjenestetider dag/aften og i weekender. Dine tjenester ligger fortrinsvis i tidsrummet kl. 7 – 23.

Hverdagen

Som pædagog på Hulegården indgår du i et tæt samarbejde med beboere, kollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi giver hinanden løbende sparring og vejledning omkring tværfaglige spørgsmål og arbejdsgange.

Du vil indgå i de daglige pædagogiske støtteopgaver, som planlægges og udføres efter aftalte indsatsområder, med udgangspunkt i hver enkel beboer.

Hvad tilbyder vi

Du skal være pædagog hos os, hvis du ønsker en hverdag, hvor du har en høj grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde, rig mulighed for at udfolde dine kompetencer og ideer og sætter pris på en spændende og udfordrende arbejdsdag, hvor to dage ikke er ens. Du får helt sikkert mulighed for at prøve dig selv af i mange situationer.

Vi har fokus på social kapital, konstruktiv feedback, selvledelse samt kompetenceudvikling, og prioriterer faglig udvikling gennem efter-/videreuddannelse, kurser, temadage samt supervision.

Vi er stolte af at være en dynamisk, innovativ og mangfoldig arbejdsplads med højt til loftet, hvor en engageret og faglig dygtig personalegruppe samt en nærværende og lydhør ledelse alle tager ansvar for beboernes trivsel, høj faglighed, arbejdsmiljø - og ikke mindst hinanden som kollegaer.

Som ny kollega tilknyttes du i den første tid en mentor med henblik på at sikrer en god opstart og introduktion.

Din profil

 • fagligt velfunderet indenfor specialområdet, og har måske også kendskab til psykiatri

 • ser dialogen og det tværfaglige samarbejde som forudsætning for høj faglig kvalitet

 • kan arbejde selvstændigt og samtidig se dig selv som en del af en større organisation

 • møder mennesker med respekt, tillid og har en høj social kompetence

 • en udpræget med- og holdspiller

 • vægter fælles refleksioner og samarbejde højt

 • tager ansvar og er loyal overfor fælles beslutninger.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om os her på siden eller på Facebook og Instagram.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte pædagog og tillidsrepræsentant Line på tlf. 21 15 17 47. Du kan også skrive til hulegaarden@regionh.dk.

Du bliver ansat på SL´s overenskomst.

Du sender din ansøgning med cv og dokumentation for uddannelsen så vi har det senest tirsdag den 22. september 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler holdes torsdag d. 24. september 2020.

Stillingen skal søges via jobnet .dk
Redaktør