Ledige stillinger

Du kan se ledige stillinger på Region Hovedstadens rekkruteringsside. 

Stedfortræder for forstander til botilbuddet Hulegården

Da vores kandidat sprang i målet, genopslår vi stillingen.

Har du en tillidsskabende ledelsesstil kombineret med kompetencer og udpræget flair for personaleledelse og HR? Og vil du være med til at lede og videreudvikle et velrenommeret botilbud for voksne med funktionsnedsættelser? Så skal du søge stillingen som stedfortræder for forstander på Hulegården.


Stillingen som stedfortræder byder på et ledelsesrum med højt til loftet, og du bliver del af en ambitiøs ledergruppe, der foruden forstanderen også tæller en faglig leder. Som stedfortræder har du, sammen med forstanderen, ledelsesansvaret for Hulegården, og du træder i forstanderens sted ved dennes fravær.

Om stillingen

Som stedfortræder skal du have fokus på 3 primære områder: Personaleledelse, kompetenceudvikling og ressourcestyring. Du skal bl.a. være med til at løfte disse centrale opgaver:

  • Fastlægge strategier og visioner i samarbejde med ledergruppen og bidrage til at sikre, at alle ansatte arbejder ud fra Hulegårdens vision, mission, målsætninger, værdigrundlag og kvalitetsstandarter.

  • Udøve personaleledelse af en tværfaglig medarbejdergruppe på ca. 60 personer, bestående af pædagoger, PAUér, pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter.

  • Sikre et højt kompetence- og indsatsniveau baseret på den bedst tilgængelige viden og forskning på området, så personalets kompetencer bruges, udvikles og matcher Hulegårdens nuværende og fremtidige behov.

  • Stå i spidsen for et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives og har fokus på kerneopgaven.

  • Være tovholder på den del af HR der omhandler budget- og ressourcestyring samt kompetenceudvikling som sikrer det samlede organisationsperspektiv.

Din profil

Vi søger en stedfortræder med relevant socialfaglig uddannelsesmæssig baggrund suppleret med relevant lederuddannelse. Det er vigtigt, at du har solid erfaring med målgruppen og gerne relevant ledelseserfaring.

Du skal have stærke relationelle og HR-mæssige kompetencer, samt evnen til at varetage personaleledelse sikkert og omsorgsfuldt, ud fra indsigt i og interesse for det administrative håndværk. Du skal også have betydelig indsigt i og interesse for overenskomster, forhånds- og lokalaftaler og økonomistyring. Du bevæger dig ubesværet mellem opgaver og dialog på overordnet strategisk niveau og konkrete driftsnære opgaver.

Vi forventer, at du møder beboere og personale med åbenhed, respekt og nysgerrighed og har en inkluderende og tillidsvækkende lederstil, der sikrer følgeskab. Du har en empatisk tilgang og er i stand til at gå forrest, træffe beslutninger og stå fast, når situationen kræver det. Du er velafbalanceret og optræder med en naturlig autoritet, og så er du en dygtig og tydelig kommunikator. Du mestrer kunsten i at få det bedste frem i alle medarbejdere, og evner en åben dialog – også når det er svært.

Om Hulegården

Hulegården er et regionalt botilbud for 40 voksne mennesker med funktionsnedsættelser. Vi er forankret i Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed, og drives jf. Lov om social service §107 og §108.

Vi tager afsæt i Den Sociale Virksomheds mål i Rammer og Retning, og har fokus på medborgerskab, livsstil, trivsel, kommunikation, samlivsformer samt seksualitet og parforhold.

Personalegruppen er veluddannet og vi prioriterer løbende kompetenceudvikling, der sikrer et meget højt fagligt niveau med inddragelse af den seneste viden inden for området.

Læs mere i jobprofilen og på www.hulegården.dk, Facebook eller Instagram.

Løn og ansættelse

Ansættelsen sker med baggrund i overenskomsten mellem Danske Regioner og Socialpædagogernes Landsforbund.

Arbejdstiden er normeret til 37 timer – uden fastsat højeste tjenestetid.

Ansøgning

Stillingen søges gennem Region Hovedstadens rekrutteringssystem, og ansøgningsfristen er torsdag d. 8. april 2021 kl. 12.00.

Første samtalerunde holdes onsdag d. 14. april 2021, og anden samtalerunde holdes fredag d. 23. april 2021.

Kandidater, som går videre til 2. samtale, skal være indstillet på at gennemføre et testforløb hos Region Hovedstaden; Center for HR og Uddannelse. Desuden vil der blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne.

Du finder en uddybende jobprofil her

Yderligere information

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Trine Smith Fehmerling på tlf. 36 38 37 00 eller mail: trine.smith.fehmerling@regionh.dkRedaktør