Ledige stillinger

Du kan se ledige stillinger på Region Hovedstadens rekkruteringsside. 

Lige nu søger Hulegården

Pædagog 

Hulegården søger en socialpædagog 37 timer ugentligt. Stillingen er til besættelse fra 1. april 2020 eller ifølge aftale. Hulegården er et botilbud efter Lov om Socialservice § 108 og § 107, for 40 personer med psykisk funktionsnedsættelse.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med en feedback kultur, og hvor der er fokus på social kapital, selvledelse samt kompetenceudvikling. Nytænkning prioriteres højt, og vi har løbende faglig udvikling gennem efter/videreuddannelse, kurser, temadage samt løbende supervision. Centrale fokuspunkter er medborgerskab, selvstændighed, livsstil og trivsel, kommunikation, samlivsformer samt seksualitet og parforhold. Vores socialpædagogiske tilgang tager udgangspunkt i Lov om Socialservice og FN's konvention, om rettigheder for personer med handicap.

Du vil komme til at arbejde med mål og metode ud fra individuelle planer, funktionsudredning (ICF), kommunikationsafdækning, økonomiaftaler mv.

Vi arbejder kontinuerligt med metodebeskrivelser, samt udviklingen af vores dokumentations- og evalueringskultur. Vi arbejder i øjeblikket på en større forandringsproces hvor vi går fra at være en team baseret organisation til at blive en netværksbaseret organisation.

Vi søger en person, der er tydelig i sin kommunikation, rummelig, psykisk robust og som er bevidst om egne personlige og faglige kompetencer. Erfaring inden for psykiatrien og kendskab til psykisk sårbarhed vil være en fordel. Som ny medarbejdere tilknyttes du en mentorordning. Du skal være opmærksom på, at vi på Hulegården arbejder skiftende arbejdstider dvs. dag, aften, samt weekend/helligdage og deltager i beboerferie. Vi forventer, at du henter information om Hulegården på Hulegårdens hjemmeside: www.hulegaarden.dk og på Facebook under botilbud Hulegården.      

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt principperne for ny løn, herunder Hulegårdens interne principper for løndannelse. Hulegården er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningen sendes via jobnet og skal vedhæftes uddannelsesbevis, CV, udtalelser samt referencer. Ansøgningsfristen er onsdag den 19. februar 2020, kl. 12. Ansættelsessamtalerne afholdes mandag og tirsdag i uge 9. Ansættelsesudvalget vil bestå af medarbejdere og borgere fra Hulegården.

Vi er en del af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. Læs mere på www.densocialevirksomhed.dk

Arbejdsgiver: Region H - Den Sociale Virksomhed - Hulegården

Adresse: Brøndbyøstervej 166 -174, 2605 Brøndby.

Telefon: 3638 3700

Stillingen kan søges via Jobnet.dk 

Hulegården søger også

2 Social- og sundhedsassistent (genopslag)

Da vi ønsker at udvide antallet af kvalificerede ansøgere, forlænger vi genopslaget på denne spændende stilling.

Hulegården søger en dygtig og ambitiøs social- og sundhedsassistent med mod på at bidrage til udviklingen af den sundhedsfaglige praksis og det tværfaglige samarbejde.

 

Hvem er vi?

Hulegården er regionalt botilbud for voksne med funktionsnedsættelser. Vi har plads til 40 beboere, og tilbuddet drives jf. Lov om social service §§ 107 og 108.

 

Hulegården arbejder ud fra visionen: Størst mulig indflydelse på eget liv.

Missionen er;

 • Vi understøtter beboernes mestring af eget liv og dermed beboernes livsduelighed
 • Vi understøtter beboernes muligheder for udfoldelse
 • Vi støtter beboerne i at træffe hensigtsmæssige valg
 • Vi tror på, at beboerne kan.
   
  Som social- og sundhedsassistent på Hulegården skal du samarbejde tæt med beboere og pædagogisk personale om sundhedsfaglige og pædagogiske indsatser, og være en vigtig og aktiv medspiller i den tværfaglige indsats.
  Vi er organiseret i 2 bo-grupper, og der bor ca. 20 beboere i hver gruppe. Du vil som den ene af to social- og sundhedsassistenter blive tilknyttet den ene bo-gruppe.
  Du vil i det daglige skulle indgå i et tæt samarbejde med beboeren, samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdet planlægges og udføres ud fra aftalte indsatsområder, og med udgangspunkt i beboernes individuelle plan, funktionsudredning (ICF), kommunikationsafdækning, økonomiaftale mv..
  Vi tager afsæt i Den Sociale Virksomheds mål i Rammer og Retning, og har fokus på medborgerskab, livsstil og trivsel, kommunikation, samlivsformer samt seksualitet og parforhold.
  Læs mere på www.hulegården.dk og kik med på Facebook eller Instagram.

Om stillingen

 • Stillingen er på 37 timer og vi forstiller os en timefordeling på 20 timer til sundhedsfaglige opgaver og 17 timer borgerrelateret i tjenesteplanen. Du skal være opmærksom på, at vi har skiftende arbejdstider.
  Dine sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver er bl.a.:
 • Ansvar for sikker medicinhåndtering på Hulegården herunder:
 • Dosering af fast medicin samt PN-medicin
 • Bestille medicin
 • Forny recepter
 • Kontrol og oprydning i medicinskabene i husene
 • Afstemme Nexus medicin i forhold til medicin på FMK
 • Deltage i - og følge op på - komplekse lægebesøg og/el. samtaler med beboerne
 • Sundhedsfaglig sparring med alle kollegaer
 • Kvalitetstjek af – og sparring på – den sundhedsfaglig dokumentation i Nexus
 • Løbende sparring, råd og vejledning af personalet på Hulegården ift. sundhedsfaglige spørgsmål
 • Introduktion af nye medarbejdere til håndteringen og administrering af medicin
 • Indgå i de daglige pædagogiske støtteopgaver
 • At være en aktiv del af kvalitetssikringsarbejdet.

 

Vi forventer, at du;

 • er uddannet social- og sundhedsassistent
 • er fagligt velfunderet, reflekterende samt deler din viden med andre
 • har stor interesse for koblingen mellem det sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde
 • ser den tværfaglige indsats som forudsætning for høj faglig kvalitet
 • kan møde mennesker med respekt, tillid og har en veludviklet humoristisk sans
 • har en høj social kompetence og er loyal over for fælles beslutninger
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig se dig selv som en del af noget større
 • ser muligheder fremfor begrænsninger
 • mestrer IT med henblik på dokumentation og kommunikation
 • er mødestabil, ansvarsbevidst, fleksibel samt fysisk og psykisk robust
 • har gjort dig overvejelser om, hvordan du kan bidrage til den tværfaglige opgaveløsning hos os

 

Vi tilbyder;

 • En faglig dygtig og engageret personalegruppe
 • En dynamisk og innovativ arbejdsplads med højt til loftet
 • Højt specialiseret viden om psykiske funktionsnedsættelser
 • Høj grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde
 • Rig mulighed for at udfolde dine kompetencer og ideer samt deltage i tværgående projekter
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø, godt humør og høj trivsel
 • En spændende og udfordrende arbejdsdag, hvor to dage ikke er ens

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Hulegårdens faglige leder Lis Funk-Hansen på tlf. 36 38 37 18 eller på 29 24 47 11.

Ansættelse sker på FOA´s overenskomst for social- og sundhedsassistenter.

Vi forbeholder os muligheden for at afholde samtaler løbende, så send din ansøgning og dokumentation for uddannelsen allerede nu og senest d. 19. februar 2020 kl. 12.00. Stillingerne kan søges gennem Region H rekrutterringsside

Find stillingsopslag

Se stillingsopslag på Region Hovedstadens rekrutteringsside (linket åbner i en ny fane). 

Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger gennem Region Hovedstadens rekrutteringsside eller på mail: hulegaarden@regionh.dk 
Redaktør