Seksualpolitik medarbejdere

Seksualiteten er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.
Den har indflydelse på vores tanker og følelser og derved på vores handlinger og relationer.

Seksualpolitik - hvorfor?

Seksualpolitik for medarbejdere ansat på Hulegården.

På Hulegården, ønsker vi at skabe nogle rammer omkring beboerne, hvor den enkeltes seksualitet naturligt kan rummes, udvikles og udleves - dels i respekt for den enkeltes ønsker og behov og dels i respekt for omgivelserne.

Seksualpolitikken

Hulegårdens seksualpolitik fungerer på flere planer:

 • Denne folder er et udtryk for de generelle retningslinier med overskrifter, der refererer til det samlede indhold i seksualpolitikken
 • Den samlede seksualpolitik indeholder det faglige grundlag for arbejdet med seksualitet på Hulegården - endvidere henvises til Servicestyrelsens publikationer om arbejdet med handicap og seksualitet.
 • Denne folder understøtter hjerte-folderen 'Kald det kærlighed' - en seksualpolitik for beboerne på Hulegården

Medarbejdere på Hulegården

 • Ingen medarbejder skal vejlede om seksualitet, hvis man ikke føler sig fagligt kvalificeret.
 • Alle medarbejdere er dog forpligtet til at handle på et givent behov-
 • Er man ikke selv i stand til at handle, skal ansvaret videregives til en anden kollega, der kan agere.

Seksualpolitikken er levende

Vi ønsker, at seksualpolitikken er et dynamisk redskab blandt medarbejdere, faggrupper og andre interesserede, som ønsker at fremme forståelsen og værdien af en sund og positiv seksualitet.

Åbent og udviklende seksuelt miljø

 • Vær åben, lyttende og fordomsfri i seksuelle emner
 • Vær tydelig i dialogen
 • Tilkendegiv din holdning til seksuelle emner - respekter og giv plads til andres
 • Sæt grænser - respekter andres
 • Sæt seksualiteten på dagsorden i huset
 • Tag følelser alvorligt

Påklædning og personligt udtryk

Hulegården giver plads og mulighed for mangfoldighed. Der er mange forskellige måder at klæde sig på, udsmykke sig eller udleve din seksualitet på - en rig udlevelse af dette, skaber plads til vores forskelligheder og herigennem har medarbejderne og beboerne en god mulighed for at spørge ind til den enkeltes valg heraf og fået kvalificeret svar.

Oplevelse forskelligheden upassende i forhold til relationen og/eller konteksten, skal der være et anerkendende rum til at drøfte og/eller debattere dette.

Overgreb

 • Alle medarbejdere på Hulegården skal reagere og handle på observationer og vurderinger, om en given beboer krænker eller selv er blevet krænket og umiddelbart handle på de anvisninger, der står i vores seksualpolitik.
 • Alle forholde omkring seksuelle overgrebs- og/eller krænkerproblematikker skal stoppes og afdækkes hurtigst muligt.
 • Myndigheder og relevante fagpersoner kontaktes.

Tavshedspligt

 • Seksualiteten er en del af den enkeltes inderste og mest private.
 • Personer, der er ansat i offentlig myndighed, har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger efter straffelovens § 152, jf. forvaltningslovens § 27

Seksualpolitikken er udarbejdet af Seksualvejlederteamet på Hulegården​.​


Redaktør