Individuel plan & ICF

​Beboerens individuelle plan tager som udgangspunkt afsæt i den kommunalt udarbejdede handleplan. Den individuelle plan er både et officielt dokument, som skal kunne vises til den kommunale sagsbehandler, et internt arbejdsredskab, og det kan være det dokument, hvor beboeren får mulighed for at udtrykke sine ønsker.

​​

Mål og delmål i den individuelle plan

På baggrund af de forhold der afdækkes og beskrives under den individuelle plans forskellige punkter, opstilles mål og delmål i den individuelle plan.

På Hulegården ønsker vi, at sikre den enkelte beboer størst mulig indflydelse på eget liv ud fra vedkommendes ønsker, forudsætninger og behov.

Arbejdet omkring Den individuelle plan bygger derfor på følgende afdækninger / overvejelser:

 • ​Afdækning af forudsætninger for brugerindflydelse
  Beboeren inddrages altid i udarbejdelsen af sin Individuelle plan. Inddragelsen foregår bl.a. ved brug af en interviewguide, hvor medarbejderen i dialog med beboeren, afdækker hvilke ønsker, mål og drømme vedkommende har for sin tilværelse og fremtid. 

 • Afdækning af kommunikative ressourcer
  Beboerens kommunikative ressourcer og forudsætninger for kommunikation afdækkes ved brug af en systematisk opbygget skabelon.​  

 • Afdækning af sociale forhold
  Be​boerens sociale forhold afdækkes ved brug af screeningsmetoden ICF (International Klassifikation af Funktionsevne)

 • Afdækning af helbredsmæssige forhold
  Beboerens helbredsmæssige forhold afdækkes ved brug af screeningsmetoden ICF (International Klassifikation af Funktionsevne) 

 • Overvejelser om inddragelse af pårørende
  På Hulegården er beboerne voksne og, som udgangspunkt myndige personer og det er derfor altid beboeren selv, der bestemmer, i hvor høj grad de pårørende skal inddrages i udarbejdelsen af den individuelle plan.

Redaktør