Ydelser

​Hulegården er et botilbud til voksne mennesker med funktionsnedsættelse. Vi tilbyder blandt andet længerevarende botilbud, midlertidigt ophold, botræning og ressourceafdækning. 

Botilbud

Hulegården er et §108 botilbud til voksne mennesker med funktionsnedsættelse. Beboerne er mellem 17 og 70 år. Nogle skal have støtte til de fleste dagligdags forhold, andre kan klare sig selv og venter på at flytte i bofællesskab. Hulegården består af 7 selvstændige huse med 6 boliger i hver. På Hulegården bor der 42 voksne mennesker med funktionsnedsættelse. 

Botræning og ressourceafdækning

Hulegården tilbyder botræning og ressourceafdækning under servicelovens §107. Botræningen varer som udgangspunkt minimum 8 uger. Efter 8 uger vil personalet igennem ICF, have foretaget en ressourceafdækning med fokus på fremtids- og udviklingsmuligheder. Botræningen kan danne grundlag for forlængelse af botræningen, udslusning til anden bolig eller bolig på Hulegården.

Midlertidigt ophold​

Hulegården tilbyder under §107 midlertidigt ophold til voksne mennesker med funktionsnedsættelser. Under opholdet vil personalet igennem ICF, foretage en ressourceafdækning med fokus på fremtids- og udviklingsmuligheder. Hulegården har altid en ledig bolig og personalet til, at tage imod mennesker med behov for socialpædagogisk støtte og vejledning.

Pædagogisk kvalitet

På Hulegården vægter vi faglighed og kvalitet i arbejdet med beboere og  pårørende. Til daglig sikrer vores 3 erfarne ledere og 26 erfarne socialpædagoger med hjælp fra professionelle medhjælpere og vikarer, at beboerne får den bedst mulige støtte og vejledning. På Hulegården, vil man i de enkelte huse også kunne møde studerende i perioder på 3 eller 6 måneder. 

Socialpædagogisk arbejde

Alle Hulegårdens beboere har ret til at blive hørt, og få hjælp til at blive forstået og taget alvorlig. Arbejdet med beboerne på Hulegården etableres gennem udviklingen af relationer. Denne proces bidrager til at skabe den enkelte beboers identitet og personlighed. Medarbejdere og beboere er ikke lige i denne proces, men begge er lige meget værd som mennesker, set i lyset af de etiske principper vi arbejder ud fra. Målet for relationsarbejdet med beboeren er at vedkommende kan leve, et for beboeren, meningsfyldt liv med størst mulig grad af selvdefineret livskvalitet med respekt for andre mennesker.

Pædagogisk praksis

Pædagogikken på Hulegården tager afsæt i målsætningen for og værdigrundlaget i servicelovens § 83 og § 85. Der arbejdes med størst mulig brugerinddragelse i hverdagen. Der tages udgangspunkt i den individuelle handleplan hvor behovet for støtte og vejledning er beskrevet. Formålet med den individuelle plan er, at skabe personlig udvikling, fastholde og viderudvikle færdigheder, funktioner i forhold til hverdagen samt udvikle sociale kompetencer.​


Redaktør