Digital kommunikation

​Projekt DKTs overordnede formål er at øge inklusion, læring og livskvalitet for borgere med funktionsnedsættelser, gennem udvikling og udbredelse af et digitalt medie med en brugergrænseflade, der er målrettet borgernes funktionsniveau og behov.

På Hulegården er vi optaget af, at understøtte vores beboeres kommunikation bedst muligt samtidig med, at vi bidrager til udvikling inden for området. Hulegården har derfor indgået et samarbejde med Kamager omkring udvikling, implementering og brug af digital interaktiv informationsteknologi på bosteder og botilbud, til gavn for mennesker med funktionsnedsættelse.

​Vi vil gerne:

  • ​Højne adgang til og anvendelse af digitale kommunikationsløsninger for beboere på botilbud
  • Udvikle en hensigtsmæssig implementering og brug af digitale teknologier for både beboere og personale på bostedet.
  • Give beboere indsigt i den digitale verden og oplære beboerne i at anvende og ”forstå” interaktive digitale systemer, sådan at borgerne ikke hægtes af i udviklingen fra analog til digital.​
  • Give beboere indblik i de muligheder som digital teknologi kan tilbyde
  • Højne beboernes kommunikations- og informationsniveau internt på bostedet
  • Øge beboernes indflydelse og inddragelse i eget liv – højne medbestemmelse og selvhjulpenhed
  • Bevare og udvikle borgernes sociale kontakt og kompetence til at udvikle egne sociale netværk – højne autonomi og identitetsskabelse for den enkelte beboer
  • Bevare og højne kvaliteten af botilbuddene og følge med udviklingen og beboernes stigende krav, sådan at ydelsen fortsat kan leveres tilfredsstillende og i trit med ydelser i det øvrige samfund.

 


 

Redaktør