Målgrupper

​Hulegården er et botilbud til voksne mennesker med funktionsnedsættelse. Lovgrundlaget for Hulegården er servicelovens §107 og §108.

Beboerne er mellem 17 og 70 år. Nogle skal have støtte til de fleste dagligdags forhold, andre kan klare sig selv og venter på at flytte i bofællesskab. Hulegården består af 7 selvstændige huse med 6 boliger i hver. På Hulegården bor der 42 voksne mennesker med funktionsnedsættelse.​​

Hulegården er ikke indrettet til kørestolsbrugere.

Begrebet funktionsnedsættelse dækker blandt andet over ældre og nyrere betegnelser som udviklingshæmning, udviklingshandicap, downs syndrom, udviklingsforstyrrelser, ADHD, Autisme spektrum forstyrrelser, psykiske problemer, epilepsi, socialt handicap og psykiatriske diagnoser som f.eks. borderline og personlighedsforstyrrelser.

Hulegården er et inkluderende fællesskab, der ser mennesket før diagnosen.​
Redaktør