Målgrupper

​Hulegården er et botilbud til voksne mennesker med funktionsnedsættelse, og lovgrundlaget er Lov om social service §§107 og 108.

Alle beboere på Hulegården har større eller mindre behov for støtte i hverdagen. Hulegården består af 7 selvstændige huse med op til boliger i hver. På Hulegården bor der 40 voksne mennesker med funktionsnedsættelse.​, og beboerne er mellem 17 og 70 år

Hulegården er ikke indrettet til kørestolsbrugere.

Begrebet funktionsnedsættelse dækker blandt andet over ældre og nyere betegnelser som udviklingshæmning, udviklingshandicap, Downs syndrom, udviklingsforstyrrelser, ADHD, Autisme spektrum forstyrrelser, psykiske problemer, epilepsi, socialt handicap og psykiatriske diagnoser som f.eks. border-line og personlighedsforstyrrelser.

Hulegården er et inkluderende fællesskab, der ser mennesket før diagnosen.​
Redaktør