Om Jonstrupvang

​Jonstrupvang er et bo- og dagtilbud til voksne med cerebral parese eller lignende handicap. Vi drives efter § 108 i Serviceloven. Bebyggelsen er beliggende i det naturskønneområde i Jonstrup, hvor Hareskoven kranser op til.

Vores motto er forvent det utænkelige, og vi gør meget ud af, at beboere og dagbrugere har en spændende og aktiv hverdag. Der sker hele tiden nye ting på Jonstrupvang. Der er plads til, at beboerne og dagbrugerne kan få indflydelse på deres dagligdag, så det utænkelige kan blive muligt på trods af et handikap.

Ud over muligheden for fysio- og ergoterapi, arrangeres en række sjove og udfordrende aktiviteter i dagligdagen. Når der skal ekstra fart på, holder vi f.eks. Olympiske Lege for beboerne, sejler med sejlskib i Holland eller står på ski i Norge.

Jonstrupvang er et meget stort hus med mange mennesker. Nogle bor her, andre kommer i aktivitetsafdelingen, og nogle er ansat her. Uanset om man bor her, kommer i aktivitetsafdelingen eller er ansat, skal Jonstrupvang være et sted, hvor det er rart at være. Det gør vi meget ud af og i fællesskab og hver for sig, gør vi en indsats for, at Jonstrupvang er et rart sted at være.

Personalet vil støtte og bidrage til, at den enkelte beboer kan få en meningsfyldt tilvær­else på Jonstrupvang. Men, vi kan ikke gøre det alene – alle skal hjælpe til.

Vi tilbyder ikke en ”ho­telplads”, hvor alt bliver ordnet. Alle beboere og dagbrugere vil få tilbud om den hjælp, der er behov for, men heller ikke mere, idet vi forventer at

  • Man ud­fø­rer alt det, man er i stand til og bru­ger sine ev­ner og mu­lig­he­der
  • Man er ak­tiv i ud­form­nin­gen af sit liv, og selv er med til at give hver­dagen ind­hold
  • Man vil være med til at passe på vores hu­s og inventar
  • Man hjæl­per med til at gøre dag­lig­da­gen let­tere for de medbe­bo­ere, der har brug for mere hjælp end en selv

Redaktør