Individuelt tilpasset pædagogik

Langt de fleste kan bo på Kamager. Det kan de, fordi vi har specialiseret os i at tilpasse krav, målsætninger og metoder til den enkelte beboers behov og muligheder. Vi arbejder med en konfliktminimerende tilgang og low arausal med afsæt i en neuropædagogisk referenceramme.

Specialiseringen stiller krav til medarbejderne om hele tiden at være nysgerrige på 40 unikke beboeres ønsker, formåen, alder, adfærd, diagnoser og sansemæssige forstyrrelser.

Kamagers individuelt tilpassede pædagogik stiller krav til samarbejdet mellem medarbejdere. Vi har fokus på, at vores personlige holdninger eller normer aldrig bliver bremsende for beboerens udviklingsmuligheder. Observation og faglig refleksion medarbejderne imellem er et "must", og vi forventer, at alle spørger nysgerrigt ind til hinandens erfaringer, forståelser og faglighed. Derfor forventer vi også, at den enkelte medarbejder kan "slippe tøjlerne" på egne kæpheste og være åbne overfor nye muligheder. Der er ikke noget, der hedder "det går aldrig", før vi har prøvet det hele, og når noget ikke virker, så gør vi noget andet.

Beboerens mål og ønsker er i centrum

Vi tilpasser hele tiden vores krav, faglighed og støtte til den enkelte beboer og følger grundigt op med mål, handleplaner og evaluering i tæt samarbejde med beboeren, pårørende og myndigheder.

I følge Lov om Social Service §141 har beboere på Kamager krav på at få udarbejdet en årlig handleplan, hvortil der afholdes et årligt handleplansmøde.

Selve handleplanen udarbejdes af sagsbehandleren fra den enkelte beboers handleansvarlige kommune. Kamager hjælper beboeren med at invitere sagsbehandler, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere, som beboeren ønsker deltager på handleplansmødet. Kamager hjælper også med at forberede billeder og andet materiale, som beboeren kan bruge under selve mødet.

I forbindelse med det årlige handleplansmøde tilbyder Kamager også hver beboer at få udarbejdet en individuel pædagogisk plan med både personlige og pædagogiske mål, som personalet på Kamager støtter beboeren i at opnå det kommende år. I arbejdet med de pædagogiske planer har vi stort fokus på kommunikation med beboeren, da det er centralt for os, at beboeren har mulighed for at være inddraget mest muligt i processen omkring udarbejdelse af målene. Den individuelle plan gennemgås på det årlige handleplansmøde med beboeren, pårørende og myndighed.Redaktør