Praktik på Kamager?

Vi er glade for at modtage studerende i praktik. Vi modtager løbende pædagogstuderende, PAU-elever samt social- og sundhedsassistent elever. 

Når du er i praktik på Kamager sørger vi for, at du bliver udfordret og har mulighed for at udvikle dig såvel fagligt som personligt. Det grundlæggende for os er, at vi kan sørge for at skabe mulighederne, men du skal tage ansvaret for at gribe mulighederne gennem engagement, nysgerrighed, gå-på-mod og refleksion.

Din dagligdag med specialtilpasset pædagogik

Du deltager aktivt i arbejdet med kerneopgaven og de øvrige daglige aktiviteter. Vi forventer, at du er tro mod de fastlagte rammer og pædagogiske strategier for hver af beboerne.

Pædagogisk fokuserer vi på at møde hver enkelt beboer og tilpasse pædagogikken herefter. Vi arbejder derfor med en lang række metoder i den pædagogiske tilgang til den enkelte beboer. Særligt kommunikation og medindflydelse prioriterer vi højt i arbejdet med beboerne. Vi støtter dig derfor i at kommunikere med beboerne og at se mennesket før handicappet. Din deltagelse i kerneydelser med særligt aktiviteter, støtte og daglig pleje giver dig det nødvendige kendskab til den enkelte beboer. I det omfang, det er muligt, får du som studerende også mulighed for selvstændigt at planlægge og igangsætte egne aktiviteter sammen med beboerne.

Klik her for at læse mere om vores pædagogiske tilgang og faglige arbejde (åbner i samme fane).

Vejledning og faglig sparring i din tid hos os

Vi prioriterer vejledning, og faglig og personlig sparring gennem dit praktikforløb. Udover dine kompetencemål forventer vi, at du til dine vejledningsmøder italesætter dine oplevelser og refleksioner, gør dig tanker om etik og handlinger, og at du generelt undrer dig højt. På den måder lærer vi også af dig.


Redaktør