Hverdagen på en sikret afdeling

Værelse på Sølager

​​

​Eleverne modtager undervisning i dagtimerne mellem klokken 9.00 og 15.00. Undervisningen afbrydes af enkelte kaffepauser og frokost fra klokken 12.00 til 13.00.

Normalt undervises eleverne på værksteder, hvor der er ansat fagspecifikt personale. Her arbejdes der bl.a.med  træ, metal, motion, medie, vedligehold og grafik. I hverdagene er der altid en elev der har "tjansen" .Denne består i at hjælpe med madlavning samt at deltage i rengøring af fællesarealerne. Tjansen bruges som regel også til en grundigere rengøring af eget værelse.

Dagbeskæftigelse

På de to afdelinger beliggende i Skibby – Nøddebakken og Udsigten – er der værksteder og undervisning på hver afdeling. De to sikrede afdelinger på Sølagers matrikel i Hundested - Spidsen og Buen - har fælles værksteder og undervisning i dertil indrettede lokaler i bygninger udenfor de 2 afdelinger.

​Skole

Sølager har intern undervisning til de sikrede afdelinger, hvor der kan tilbydes individuel og hold undervisning af institutionens lærere. Der lægges vægt på at etablere forbindelse til elevens folkeskole med henblik på, at samarbejde med elevens lærere om en koordinering af den faglige indsats.

​Fritid

I de unges fritid er de på afdelingen, hvor de kan spille spil, bage, se fjernsyn/video, spille computer, læse dagens avis, ligesom de kan lave sølvarbejde eller læderarbejde.
Om sommeren benyttes vores gård/have rigtig meget, hvor vi griller, spiller diverse boldspil, laver bål, eller bare er ude.

​Besøg

Det er muligt at besøge de unge i det omfang deres sag tillader det. (besøgstider for de enkelte afdelinger kan rekvireres ved henvendelse).
 
For alle besøgende gælder at der vil blive indhentet oplysninger hos politiet.
Man kan også sende og modtage breve og pakker, igen i det omfang deres sag tillader dette.

 (Det er muligt at forhøre sig på afdelingen om, hvordan man skal forholde sig). 

​Pædagogik på de sikrede afdelinger

Personalet på Sølagers sikrede afdelinger er af den overbevisning, at struktur gennem faste rammer og aftaler er medvirkende til at skabe en tryghed og ro, der gør det muligt for eleven at reflektere over eget liv. Desuden prioriteres det højt, at forberede den enkelte elev bedst muligt til dennes fremtidige forløb.

Dette praktiseres gennem tætte samtaler med eleven og en vedholdende kontakt til elevens hjemkommune samt elevens netværk.

​Visitation

Visitation til Sølagers sikrede afdelinger, sker via Sølagers interne visitation og i henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge.
Redaktør