Videreuddannelse

​Sølager ønsker i videst muligt omfang at udvikle og videreuddanne sine medarbejdere

idrætshal

Vision

Sølager ønsker i videst muligt omfang at udvikle og videreuddanne sine medarbejdere. Dels ud fra medarbejdernes individuelle behov i deres funktion på arbejdspladsen, men naturligvis også fordi den almindelige udvikling i samfundet stiller os over for skiftende krav. Sølager tror simpelthen ikke på vi kan opretholde en status som en dynamisk institution , hvis ikke medarbejderne også er i konstant faglig bevægelse.

​Mål

Det er således Sølagers ambition også at gøre selve uddannelsespolitikken dynamisk, så den hele tiden udmøntes i størst mulig harmoni med de aktuelle behov, som de opleves af medarbejderne. Dette må naturligvis foregå under skyldig hensyntagen til de praktiske og økonomiske realiteter, men altid med forfølgelse af det mål, at alle medarbejdere der ansættes på Sølager skal forvente at uddannelse og supervision er en naturlig del af det at være ansat.​

 

 
Redaktør