Ny rapport om brugen af de sikrede institutioner

Siden 2010 er færre unge blevet anbragt på en sikret institution.
En ny rapport fra center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
undersøger årsagerne til denne udvikling.
Rapporten viser, at den mindskede brug af de sikrede institutioner først og fremmest skyldes et generelt fald i ungdomskriminaliteten. Andre årsager er blandt andet en ændring af brugen af ungdomssanktionen i kommunerne og et fald i omfang og varighed varetægtsfængslinger i surrogat på de sikrede institutioner.


Læs også Regionernes svar på en artikel fra Berlingske den 10. januar 2013,
hvor det fremgår at at der skulle lukkes pladser på de sikrede institutioner
grundet overkapacitet.


Redaktør