Spidsen

​Afdeling Spidsen er en sikret afdeling med plads til 6 unge af begge køn i alderen 14 - 18 år.

Spidsen er en af Sølagers 4 afdelinger beliggende i nordsjælland i Hundested beliggende tæt på Isefjorden. Afdelingen er opført i 1969 med plads til 6 unge.

Dagligdagen

På Spidsen tilstræber vi, at hverdagen for eleverne, skal afspejle virkeligheden så meget som muligt. Vi sætter de unge i fokus, under hensyntagen til den enkelte unges faglige og personlige kompetencer.

Eleverne bliver tilbudt forskellige opgaver under deres anbringelse. Disse opgaver kan eksempelvis være, arbejde i "Dagbeskæftigelsen", undervisning i skolen eller det kan være den ugentlig​​e tjans på afdelingen. Tjansen på afdelingen er rengøring, vask og madlavning, hvor eleven er sammen med en voksen.

​Fritid

Der er forskellige fritidsbeskæftigelser, som de unge kan hygge sig med. Fodbold i haven, computerspil, brætspil og lignende.

​Indskrivning

Ved indskrivning på Spidsen får eleven tildelt to kontaktpersoner. Kontaktpersonernes primære opgave er, at have særlig fokus på arbejdet omkring eleven, hvilket kan være sagsarbejde og kontakt til pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

​Rammerne

Vi ser det som en vigtig opgave at forberede eleven på det videre forløb, efter anbringelse på Spidsen.
Vi er af den overbevisning at struktur, som bl.a. skabes gennem rammer, aftaler og tillid, vil give eleven en tryghed og ro der kan gøre det muligt at tænke over egen livssituation.

 Redaktør