Vi kan tilbyde

​Hulegårdens konsulentvirksomhed tilbyder kurser, foredrag og temadage, som giver viden og faglig udvikling primært inden for det socialpædagogiske område.

​​​Vores kurser omhandler pædagogiske og psykologiske metoder og redskaber indenfor socialpædagogiske emner, eller bidrager med ny viden og faglig udvikling indenfor det socialpædagogiske område.

Vores kurser henvender sig til ledere, pædagoger, socialrådgivere, konsulenter, private og andre der arbejder med pædagogik og pædagogiske målsætninger.

Vi kan tilbyde konsulentydelser inden for følgende områder:

​Det socialpædagogiske arbejdsfelt

 • Begrebsafklaring igennem Den Sokratiske Dialogmetode
 • Filosofi og pædagogik
 • Internationale Konventioner og sociallovgivningens betydning borgerne
 • Borgerprojekter i forhold til selvbestemmelse
 • Borgerinvolvering
 • Undervisningsopgaver i faglige miljøer

Vejledning- og rådgivning omkring seksualitet og samlivsproblematikker for handicappede

 • Rådgivning af personalegrupper
 • Undervisning af fagpersoner
 • Oplæg for pårørende
 • Personlig rådgivning og vejledning
 • Udarbejdelse af handleplaner
 • Parrådgivning

Sorgarbejde​

 • Vejledning og rådgivning omkring tilrettelæggelsen af sorgarbejde

Projektarbejde

 • Udarbejdelse og evaluering af pædagogiske projekter

Ledelse

 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med organisationsændringer.
 • Opbygning af ledelsesværdier og organisation
 • Personlig rådgivning

Seksualvejledning

 • Kursus for par
 • Individuel vejledning
 • Gruppevejledning
 • Temadage for personale, pårørende eller brugere

Kontakt 

Ved interesse for konsulentydelser, kurser, rådgivning eller vejledning kontakt os på e-mail: hulegaarden@regionh.dk. ​​​
Redaktør