Ledelse

​Der er stort fokus på ledelse i Den Sociale Virksomhed. Det kræver dygtige ledere at navigere i de komplekse sammenhænge, som gør sig gældende på det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Borgeren i centrum

God ledelse er afgørende for, om de indsatser, der bliver besluttet såvel lokalt som centralt, bliver omsat til handling og får de ønskede resultater. God ledelse af Den Sociale Virksomheds tilbud handler om konsekvent at sætte borgerne i centrum.

Ledere som oversæ​ttere og brobyggere​

Den enkelte leder har en vigtig rolle i at være tydelig om rammer og retning og oversætte målsætninger og mål til indsatser, der skaber værdi for de borgere, vi støtter og tager os af.

Ledere med ansvar for enheden og helheden

Det kræver dygtige ledere at navigere i de komplekse sammenhænge, som gør sig gældende på det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. I Den Sociale Virksomhed lægger vi derfor vægt på, at vores ledere løbende arbejder med deres egen udvikling. Som leder har man både ansvar for det enkelte tilbud og for den samlede virksomhed.

Ledelsen på alle niveauer skal være synlig og resultatorienteret. Udgangspunktet for Den Sociale Virksomheds ledelsesindsatser er den regionale ledelseskæde og de fire ledelsesområder:
 
  • Strategisk ledelse
  • Faglig ledelse
  • Driftsledelse 
  • Personaleledelse


Redaktør