Takster

Ophold på forsorgshjemmene betales som døgntakst.

Den ambulante socialfaglige behandling betales som behandlingspakker  af forskellig varighed. Den medicinske misbrugsbehandling betales som døgntakster.  

 

​Takster for behandlingspakker

Lavintensiv behandling  

(12 ugers varighed)​

6.965 kr.
Afklaringsforløb                                              
(3 ugers varighed)
6.965 kr.
​Mellemintensiv behandling
(3 mdr. varighed)
​12.780 kr.
​Højintensiv behandling
(3 mdr. varighed)
​22.131 kr.
​Ambulant afrusning
(varighed 3-10 dage)
4.286 kr.

​​Intensiv substitution (døgntakst)

​194 kr.
Ordinær substitution (døgntakst)
117 kr.
Antabus
44 kr.
Kortlægning
​4.286 kr.
​Revideret kortlægning2.143 kr.
​​Familiebehandling
6.965 - 22.131  kr.
Lægefaglig vurdering
​1.715 kr.


​Takster for §110 ophold:


​Skansegården (døgntakst)​1.172 kr.
​Ungetilbuddet (døgntakst)​2.223 kr.
​Solvang (døgntakst)​1.172 kr.

Beskrivelse af pakkernes indhold

Kortlægning og behandlingsplan

Kortlægningen skal skabe et samlet billede af brugerens situation, herunder misbrug, psykosociale og helbredsmæssige forhold. Metodisk anvendes Addiction Severity Index (ASI), der er en struktureret interviewmetode til kortlægning af personer med misbrugsproblemer. Kortlægningen foretages indenfor den lovpligtige 14 dages behandlingsgaranti. Ud fra det samlede billede af brugerens situation skrives i samarbejde med brugeren en behandlingsplan, hvor der tages stilling til hvilken intensitet behandlingstilbuddet skal have og om brugeren skal have individuelle samtaler eller deltage i gruppe.

 

Kortlægning med revideret behandlingsplan

Hvis brugeren forlader behandlingen og indenfor et år efter den sidste kortlægning vender tilbage, er denne kortlægning mindre omfattende en den første og der revideres i den oprindelige behandlingsplan.

 

Afklaringsforløb i 3 uger

I overensstemmelse med forskning i motivationsbehandling tilbydes brugere, der er ambivalente i forhold til forandring af misbrugsadfærd et kort afklaringsforløb. Forløbet er af 3 ugers varighed, og inkluderer 3 samtaler. Der skrives en status efter endt forløb, som sendes til kommunen.

 

Lav-intensiv behandling i 12 uger

Pakken henvender sig til brugere, der har behov for samtaler med en lav intensitet, det vil sige én individuel samtale om måneden eller gruppe hver 14.dag. Det kan være personer, som har andre ressourcer at trække på i form af netværk og arbejde eller personer, der er i den afsluttende fase af deres behandlingsforløb og har brug for færre støttende samtaler til at fastholde ophør eller det nedsat forbrug af alkohol/rusmidler.

Efter 12 ugers forløb sendes en status til kommunen.

 

Mellemintensiv behandling i 12 uger

I mellemintensiv behandling kan intensiteten variere fra deltagelse i gruppe 1 gang ugentlig eller en individuel samtale hver 14. dag.

Pårørende til den drikkende/misbrugende kan inddrages og deltage i samtalerne efter brugerens ønske.

Dertil kan brugeren deltage i mindfulness en gang om ugen og få NADA (øreakupunktur). 
Efter 12 ugers forløb sendes en status til kommunen.

 

Høj-intensiv behandling

Brugeren kan møde til samtaler 1 gang ugentlig i gruppe eller individuelt. Deltager brugeren i gruppe en gang ugentligt tilbydes der supplerende samtaler individuelt.

Pårørende til den drikkende/misbrugende kan inddrages og deltage i samtalerne efter brugerens ønske.

Derudover kan brugeren deltage i mindfulness gruppe en gang om ugen og få NADA (øreakupunktur).

Behandlingsforløbet afsluttes med en status som fremsendes til kommunen.

 

Familiebehandling

Familie- og pårørendebehandling tilbydes som led i den øvrige behandling med lav, mellem og høj intensitet. Dette kan være som samtaler til flere familiemedlemmer, individuelt eller som gruppetilbud til for eksempel forældre.

 

Ambulant afrusning

Vi tilbyder ambulant afrusningsforløb af 3-10 dages varighed. Der foretages en lægelig vurdering og medicinsk ordination og brugeren vurderes, vejledes og støttes ved opstart af behandlingen og ved opfølgning – der følges op på behandlingen i op til ti dage efter opstart både telefonisk og ved at brugeren møder op til udlevering af medicin og vurdering.

 

Ordinær substitutionsbehandling

Denne pakke omfatter en lægelig udredning, udlevering af substitutions- og evt. støttemedicin 1-4 gange om ugen samt lægelig opfølgning hver tredje måned. I behandlingens startfase er den lægelige opfølgning dog hyppigere.

 

Intensiv substitutionsbehandling

Denne ydelsespakke er rettet mod brugere, der af forskellige grunde ikke kan hente substitutionsmedicinen på ambulatoriet. Til disse brugere bringes medicinen ud af en sundhedsfaglig medarbejder der udleverer og overvåger indtag på samme vilkår som for de brugere der henter i ambulatoriet. Der foretages lægefaglig opfølgning som i den ordinære substitutionspakke, dog kan der tilbydes, at brugeren bliver hentet eller kørt hjem i forbindelse med lægesamtalerne der foregår i et af vores ambultorier.


Antabus

Denne ydelsespakke omfatter en ordination af en læge, udlevering af antabus 1-2 gange om ugen samt lægelig opfølgning minimum hver 6.måned. I behandlingens startfase er den lægelige opfølgning dog hyppigere. 


Redaktør