Brugerindflydelse og beboerdemokrati

På denne side kan du læse om, hvordan vi arbejder med at sikre borgerne mest mulig indflydelse i alle aspekter af livet.

Borgerinddragelse er i konstant fokus på Blindecenter Bredegaard. Målet er, at borgeren skal have størst mulig indflydelse på sit eget liv ud fra sine ønsker, forudsætninger og behov. 

På Blindecenter Bredegaard findes der pt. følgende udvalg og grupper, der sikrer borgerne indflydelse:
 

  • Pårørendemøder med information og drøftelse om aktiviteter, nye tiltag og muligheder på Bredegaard generelt. Borgeren har altid mulighed for at deltage. Formålet er, at skabe dialog med de pårørende, og i fælleskab at forbedre forholdene for borgeren.
  • Beboerråd.
  • Borgerdemokratigruppe. Formålet med gruppen er, at afdække hvor borgerne har mulighed for at få indflydelse og derefter sætte det i værk.
  • Husmøder.
  • Deltagelse i ansættelsesudvalg.
  • Deltagelse i forskellige projekter fx Blinfo-projektet og i Bredegaard Musikfestival.
  • Mulighed for samtaler med medarbejdere og ledere om borgerens ønsker. Initiativet kan også ligge hos medarbejderen.  

 

Indflydelse på mål

Alt efter borgernes funktionsniveau tager vi forskellige metoder i brug, for at sikre at borgeren har indflydelse på formuleringen af mål. Til de borgere, der har et stort psykisk og kommunikativt støttebehov, anvender vi en lokalt udarbejdet metode; Simulatoren. Her agerer en medarbejder borger og interviewes af en anden medarbejder mens et reflekterende team observerer og supplerer. Det er på baggrund af medarbejdernes kendskab og relation til borgerene at målene formuleres. 

I arbejdet med den individuelle plan bestemmer borgeren om pårørende skal være involverede i udarbejdelsen af den individuelle plan og om de skal inviteres til statusmødet. Beboeren bestemmer selv det/de personlige mål. 

Hverdagsliv

Hver enkelt borger inddrages i alle forhold der vedrører dem og deres liv fx rejser, indretning af bolig og økonomi. 

Redaktør