Praktisk information

​Her kan du læse forskellige praktiske informationer, der er særlig relevante for nye brugere i dagtilbuddet. Se også dagtilbuddets lukkedage. 

​​Introduktionsforløb

Alle nye brugere får tilbud om et introduktionsforløb. Personalet evaluerer introduktionsforløbet sammen med brugeren. Brugerens ønsker og muligheder bliver derefter tilrettelagt for det videre forløb i dagtilbuddet. Personalet guider brugeren i at vælge beskæftigelse, der tager størst mulig hensyn til funktionsevne. 

Hjælpeværktøjer og sikkerhed​

Vi har fokus på at brugerne deltager i langt den største del af opgaveløsningen. Arbejdspladsindretning og udvikling af synskompenserende hjælpemidler sker i samarbejde mellem værkstedsassistenter og mobilityinstruktør. Ligeledes benyttes ergoterapeuternes kompetencer efter behov. Sikkerhed prioriteres højt i forbindelse med produktion og brug af håndværktøj og maskiner.

Mobility

Alle brugere opfordres til at færdes med mobilitystok (blindestok). Der er synskompenserende ledelinjer i gulvet i dagtilbuddet. Brugeren trænes efter behov i ruter til fx spisestuen, administrationskontoret og til offentlig transport. Mobilityinstruktører varetager opgaven. I det daglige arbejde, er der fokus på, at gøre brugeren så selvstændig som mulig i de aktiviteter, vedkommende vælger.

Brugerindflydelse​​

Hver uge holder dagtilbuddet møde for alle brugerne. På mødet orienteres brugerne om nye tiltag, der fortages evt. afstemninger, der oprettes udvalg efter behov og der gives generel information. Til de brugere der er fraværende, udarbejdes et auditivt referat. Hver anden måned afholdes der møde i brugerrådet. Rådet består af brugere fra alle enheder af dagtilbuddet. Rådet igangsætter og evaluerer forskellige tiltag og kan tage relevante emner og problematikker op.

Redaktør