Beboere og brugere på Blindecenter Bredegaard bidrager til udviklingen af fremtidens hjælpemidler

​En gruppe studerende fra DTU besøgte d. 7. marts Blindecenter Bredegaard for at præsentere 3D navigation for beboere og brugere, som lod sig interviewe og gav de studerende feedback på modeller, der på sigt kan munde ud i prototyper. 

Vent...Mødelokalet Konferencen på Blindecenter Bredegaard sydede af netværk
og udvikling onsdag d. 7. marts, hvor seks studerende fra DTU (Danmarks
Tekniske Universitet) besøgte beboere og brugere.  I forbindelse med de-
res studie arbejder Rune, Kavi, Lukas, Carsten, Axel og Andy på at udvikle
3D navigation, der kan hjælpe synshandicappede mennesker til at føle de-
res omgivelser, mens de navigerer i dem. 

 


De studerende interviewede Dennis, Ruben, Yakup, Frank og Alexander om
de udfordringer man møder, når man som synshandicappet færdes i
omgivelserne. Derefter gav brugerne deres feedback på fysiske modeller,
som på sigt kan munde ud i reelle prototyper.

 

Frank Thomsen, der repræsenterer Foreningen af Danske Døvblinde, havde
en særlig opgave i at vurdere om 3D navigation kan være relevant for den-
ne målgruppe. 


De studerende prøvede på egen hånd at færdes med sorte briller og lang
hvid stok på Bredegaards område og Anne Krag bidrog med mobilityfaglig
viden, der gav de studerende et indblik i hvordan man færdes, når man er
blind og svagsynet, og hvor vigtig den hvide stok er for synshandicappede.

De studerende fortalte, at de under det to timers besøg på Bredegaard var
blevet meget klogere på, hvad det vil sige at være synshandicappet. De
 så også Ruben læse dele af referatet fra beboerrådsmødet op på punkt. 


 

De studerende kom velforberedte og med forplejning (sodavand og kager)
til de deltagende beboere og brugere, som synes, det var rigtig sjovt og
spændende at være med til. De studerende gik hjem med en masse brug-
bar viden, og de vil fortsætte arbejdet og holde kontakt i løbet af projektet.
Måske kommer de på besøg endnu engang - de skal i hvert fald være meg-
et velkomne. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor