En landskabsarkitekt-studerende nytænker Bredegaards park

​Rikke Aaskov, landskabsarkitekt-studerende på Københavns Universitet, valgte Bredegaard som case, da hun i faget Health Design skulle arbejde med design af udendørsarealer, der potentielt set kunne have helbredende eller sundhedsfremmende karakter for en bestemt målgruppe. Læs bl.a. om Rikkes motivation for at vælge Bredegaard som case, hvordan arbejdet med Bredegaard har bidraget til Rikkes uddannelse og læs den flotte opgave.

Vent...

"Fra skolens side fik vi stillet en opgave, som lød på, at vi skulle lave et design for et udendørsareal, som potentielt set kunne have helbredende eller sundhedsfremmende karakter for en bestemt målgruppe. Det kunne være alt fra at designe en have til demensramte på et hospital eller plejehjem, til at lave en skolegård målrettet f.eks. motion for 0-2 klasse. Vi havde altså meget frie rammer, til at finde en målgruppe som vi selv synes kunne være interessant at arbejde med. 

Min motivation for at skrive om haver designet for blinde, udsprang af en forelæsning vi havde i starten af september 2018, hvor vi fik af vide, at synet normalt ”stjæler” 70 % af opmærksomheden fra vores sanser, og jeg blev derfor nysgerrig på, hvordan man kunne skabe et design, som fokuserede på menneskets andre 6 sanser. 

Derudover havde vi en dag på skolen, hvor vi selv skulle prøve at bevæge os rundt i byen og i Landbohøjskolens have, enten som blind, svagtseende eller i kørestol, hvor vi fik prøvet kræfter, med nogle af de udfordringer, som disse mennesker møder i dagligdagen. 

Jeg besluttede herefter, at det var dét min opgave skulle handle om, og da jeg i forvejen kendte lidt til Bredegaard, da min mor har arbejdet her, synes jeg det var oplagt at bruge netop Bredegaard som case. 

Det var en rigtig spændende proces at arbejde med så specifik en målgruppe, da der var en række teorier og regler som jeg var nødt til at holde mig inden for i mit design af området. Det var for mig, en ny måde at arbejde med faget på. Det betød også, at jeg til tider måtte tænke i nogle retninger og løsninger, som jeg normalt ikke ville have tænkt på, hvilket har været med til at gøre opgaven til en virkelig sjov udfordring.

Jeg synes at opgaven og forløbet har bidraget positivt til min måde at tænke og designe på, og er bestemt en læring, som jeg kan tage med mig videre i mit studie".

Læs opgaven her:

Rikke Aaskov. Health Design. Bredegaard Blindecenter.pdfRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor