Forbud mod besøg på alle botilbud er trådt i kraft

​​​Regionsrådene følger de opdaterede retningslinjer fra myndighederne og udsteder forbud mod besøg på botilbud. Undtagelser til forbuddet gælder kun, hvis der er tale om en kritisk syg beboer.

Vent...

For at minimere smitte af såvel beboere og medarbejdere på botilbuddene, er det fra onsdag den 18. marts kl. 10 ikke tilladt for pårørende og  andre besøgende at besøge beboere på alle landets botilbud. Forbuddet omfatter også hospitalerne og psykiatrien.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt regionsrådene om at udsende et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til botilbud.

Forbuddet omfatter ikke besøg af nære pårørende til en person i en kritisk situation. Det gælder for eksempel besøg hos en kritisk syg eller døende beboer. Ledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Forbuddet mod besøgende på botilbud er iværksat for at undgå mest mulig smittespredning til beboere og medarbejdere.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor