Nilas var i erhvervspraktik

​I hele uge 41 har Nilas været i erhvervspraktik i dagtilbuddet på Bredegaard. Nilas har været rundt på de forskellige værksteder, hvor han er blevet introduceret til, hvad brugere og personale laver. I onsdags fik han "sorte briller" for øjnene og en Mobilitystok i hånden, hvorefter han fik lov til at gå rundt på Bredegaard og fornemme, hvordan det er at være blind.

Efter Nilas er kommet ned ad trappen, bliver han drejet et par gange rundt
om sig selv. Dette for at forvirre Nilas. Herefter forklarer Michael ham 
hvilken retning han skal gå i.   

Nilas med "Sorte briller" for øjnene og Mobilitystokken i hånden.

Nilas orienterer sig i rummet ved hjælp af Mobilitystokken.

Rundt omkring på Bredegaard er der ledelinjer i gulvet således, at borgerne
kan orientere sig ift. hvor de er.    

Nilas skulle selvfølgelig også prøve, hvordan det er at gå på trapper, når
man er blind. Her fik han at vide af Michael, at han skulle have stokken i
venstre hånd og holde højre hånd på gelænderet. 

Her viser Michael Nilas, hvordan man - som blind - arbejder ved revolver-
bænken.

Redaktør