Regionsrådet på besøg på Blindecenter Bredegaard

​Tirsdag d. 15. maj dannede Blindecenter Bredegaard rammen for en temadag, hvor regionsrådet hørte beboerne på Bredegaard fortælle om beboerdemokrati og Blinfo-teknologien. Temadagen sluttede af med oplæg af direktøren for Den Sociale Virksomhed, Søren Bech om brugerinddragelse. 

Vent...

Regionsrådet er den demokratisk valgte forsamling, der styrer Region Hovedsta-
dens anliggender. Tirsdag d. 15. maj tog rådet på besøg på Blindecenter Brede-
gaard for at holde temadag med fokus på det sociale område. Regionsrådet begynd-
te temadagen med at spise frokost udenfor i det dejlige vejr. På menuen var grøn-sagsgratin med pestobrød og salatbar; det samme som beboere, eksterne brugere
og medarbejdere også nød denne dag.

 

Forstander Frank Hedegaard bød efter frokosten velkommen og overlod hurtigt ord-
et til beboerne Tanja Maj Gylche og Sabro Osmanovic, der begge sidder i Brede-
gaards beboerråd. 


Sabro fortalte regionsrådet, at man i beboerrådet har mulighed for at få indflydelse
på stort og småt på Bredegaard. I beboerrådet sidder repræsentanter fra alle husene 
og der afholdes møde en gang om måneden. Beboerrådet behandler fx henvendelser fra  de enkelte huse, som også holder møder en gang om måneden. 

På samme måde går medlemmerne af beboerrådet hjem i deres eget hus og drøfter forslag, som beboerrådet har stillet. På den måde arbejder beboerrådet, husene og udvalg som brugerrådet (for værkstedsbrugere) og borgerdemokrati-gruppen sammen for at sikre mest mulig indflydelse og de bedst mulige forhold for beboere
og brugere på Blindecenter Bredegaard. 

På Blindecenter Bredegaard er beboerne med til at ansætte nye medarbejdere. Tanja Maj Gylche sidder både i beboerrådet og i beboeransættelsesudvalget og hun fortalte, at efter den ordinære ansættelsessamtale med ledere og medarbejdere, møder ansøgeren beboeransættelsesudvalg, som har forberedt spørgs-mål på baggrund af ansøgning og CV. 

Når ansættelsessamtalerne er overstået mødes de to udvalg og fremlægger hvem
de hver især peger på.  Det er mere regelen end undtagelsen, at de to udvalg peger
på den samme ansøger, som kommende medarbejder på Bredegaard.


Blinfo-superbrugerne Nicholas Schmidt og Alexander Pamperin fortalte regions-rådet om Blinfo-teknologien, som Bredegaard er det første bosted i verden, der har implementeret. Formålet var og er fortsat, at øge brugernes selvstændighed og tryg-
hed i at færdes på egen hånd.

Blinfo er talende skilte, hvor den synshandicappede via sin telefon kan få både sta-tiske og dynamiske informationer om omgivelserne. Blinfo-app'en, som er gratis, taler sammen med små Bluetooth-sendere. Informationerne læser op af VoiceOver-funktionen på telefonen. 

Nicholas fortalte, at Blinfo har meget stor værdi for ham som synshandicappet. Fx behøver han ikke spørge personalet om hvem, der kommer på arbejde, og når han passerer flagstangen, får han at vide, hvem der har fødselsdag. Nicholas og Alexander demonstrerede, hvordan Blinfo virker, inden regionsrådet gik indendørs for at høre Søren Bechs oplæg om brugerinddragelse. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor