Tilsynsrapport 2017

​Den 26. juni 2017 havde Blindecenter Bredegaard anmeldt tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Overordnet vurderer tilsynet, at der på Blindecenter Bredegaard er skabt udvikling og resultater i arbejdet fagligt, ledelsesmæssigt og i udviklingen af Bredegaard, som organisation.

​"Socialtilsynet vurderer, at der på Bredegaard er sket en styrkelse af den faglige viden...".
"Blindecenter Bredegaard har også arbejdet videre med udvikling af velfærdsteknologiske løsninger til blinde og svagtseende, en indsats som giver øget livskvalitet og styrker borgeres selvstændighed".
"Bredegaard har fokus på at styrke borgernes medbestemmelse og der er igangsat brugerstyrede aktiviteter og styrket borgernes inddragelse i beslutninger for tilbuddet".
"Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har skabt udvikling og resultater i arbejdet fagligt, ledelsesmæssigt og i udvikling af Bredegaard".

Vi er meget stolte af tilsynsrapporten og ser frem til at arbejde videre med de projekter, vi har igangsat og med de opmærksomhedspunkter, som tilsynet har fået øje på. 

Læs tilsynsrapporten fra 2017 her.

Redaktør