Sygeplejerske

​I tæt samarbejde med forældrene er det min primære opgave, at hjælpe og tilse elever med plejebehov.

Mine daglige plejeopgaver

  • At tilse postoperative elever med eksempelvis skift af forbindinger og fjernelse af operationstråde.
  • At have opfølgende samtaler med hospitalet.
  • Give rådgivning til forældre og medarbejdere i det post-operative forløb.
  • Generelt at tilse elever med plejebehov, hvad enten det drejer sig om fremadskridende lidelser eller almen sundhedstilstand, f.eks i form af tilsyn med mave- og næsesonde.

Ernæring

Jeg samarbejder med skolens køkken i forhold til de elever der får sondemad.

Skadestuefunktion​

Jeg har en skadestuefunktion ved mildere tilskadekomst og vurderer tillige indsatsen ved et akut sygdomstilfælde.

Lægebistand

For at lette dagligdagen i de enkelte familier yder Geelsgårdskolen lægebistand fra ortopædkirurg, neuropædiater, øjenlæge og praktiserende læge. 
Lægerne har med varierende mellemrum konsultation på skolen, og jeg deltager i disse konsultationer.
Jeg ajourfører desuden elevernes medicinkort efter ordination.

Årlige kontroller

Jeg foretager højde og vægtkontrol af alle elever og en audiometri-screening (høreprøve).

Vejledning i pleje

Jeg underviser alle teammedarbejdere i medicingivning, hygiejne, epilepsi og ernæringssonde. 
Derudover undervises i injektionsteknik og urinkateterlægning m.m. efter behov.


Redaktør