​​​

Sygeplejersker

​I tæt samarbejde med forældrene er det vores primære opgave at hjælpe og tilse elever med plejebehov

Vores daglige plejeopgaver

  • At tilse postoperative elever med eksempelvis skift af forbindinger og fjernelse af operationstråde
  • At have opfølgende samtaler med hospitalet
  • Give rådgivning til forældre og medarbejdere i det post-operative forløb
  • Generelt at tilse elever med plejebehov hvad enten det drejer sig om fremadskridende lidelser eller almen sundhedstilstand, fx i form af tilsyn med mave- og næsesonde

Ernæring

Vi samarbejder med skolens køkken i forhold til de elever, der får sondemad.

Skadestuefunktion​

Vi har en skadestuefunktion ved mildere tilskadekomst og vurderer tillige indsatsen ved et akut sygdomstilfælde.

Lægebistand

For at lette dagligdagen i de enkelte familier yder Geelsgårdskolen lægebistand fra ortopædkirurg, neuropædiater, øjenlæge og praktiserende læge. 
Lægerne har med varierende mellemrum konsultation på skolen, og vi deltager i disse konsultationer.
Vi ajourfører desuden elevernes medicinkort efter ordination.

Årlige kontroller

Vi foretager højde og vægtkontrol af alle elever og en audiometri-screening (høreprøve).

Vejledning i pleje

Vi underviser alle teammedarbejdere i medicingivning, hygiejne, epilepsi og ernæringssonde. 
Derudover undervises i injektionsteknik og urinkateterlægning m.m. efter behov.


Redaktør