Ergoterapeuter

​Ergoterapi på Geelsgårdskolen har til formål at skabe sammenhæng imellem eleven, aktiviteterne og omgivelserne, for at gøre det muligt, for eleven at deltage i meningsfulde daglige aktiviteter i skole og hjem. Målet er, at eleverne opnår så høj grad af medbestemmelse, deltagelse og selvstændighed som muligt.  Træningen fungerer som en del af elevens skoledag og er delt op i undervisnings-relateret og vedligeholdende terapi.

Ergoterapeutens fokusområder er:

  • Sansestimulation/integration
  • Udgangsstilling til aktivitet
  • Tilpasning af omgivelser og hjælpemidler
  • Ansigt, mund og svælg
  • Finmotorik hånd/armfunktion
  • Informations og kommunikations teknologi (IKT)
  • Forflytning
  • Aktivitetsanalyse

Mål og plan for træningen tilrettelægges i tværprofessionelt samarbejde med skolens andre faggrupper for at øge sammenhængskraft i forløbet. De ergoterapeutiske virkemidler bliver sat i spil gennem leg for at øge motivation og gøre træningen meningsfuld for eleven.

Ergoterapi foregår i skolens mange miljøer, som eksempelvis aktivitets- og motorikrum, varmtvandsbassin, idrætssal, samt vores udendørsfaciliteter og Geelsskov i baghaven. Herudover er terapien en integreret del af undervisningen i klasseværelserne.

Ergoterapiafdelingen holdes opdateret på den nyeste viden gennem kurser, fagfora, projekter med eksterne samarbejdspartnere og videnskabelige artikler.


Redaktør