Fysioterapeuter

​Fysioterapi på Geelsgårdskolen har til formål at fremme den enkelte elevs livskvalitet ved at vedligeholde og forbedre muligheder på aktivitets- og deltagelsesniveau gennem funktionsorienteret træning.

Træningen har et specifikt formål, eksempelvis at øge elevens selvhjulpenhed i en given aktivitet.

Træningen fungerer som en del af elevens skoledag, og er delt op i undervisningsrelateret og vedligeholdende terapi. 

Fysioterapeutens fokusområder er:

  • Motorisk kontrol og balance
  • Mobilitet, bevægelighed og facilitering
  • Fysisk aktivitet (gangtræning, bassintræning, cykling, el-cykel m.m.)
  • Sansemotorisk træning
  • Positionering, lejring og forflytning
  • Respiration
  • Vurdering, tilpasning og brug af hjælpemidler (arbejdsstole, ståstativer og ganghjælpemidler samt kropsbårne hjælpemidler)
Mål og plan for træningen tilrettelægges i tværprofessionelt samarbejde med skolens andre faggrupper for at øge sammenhæng i forløbet. Den fysioterapeutiske træning bliver sat i spil gennem leg og aktiviteter for at øge motivation og gøre træningen meningsfuld for eleven.

Fysioterapi foregår i skolens mange miljøer, som eksempelvis aktivitets- og motorikrum, varmtvandsbassin, idrætssal, sanserum samt vores udendørsfaciliteter og Geelsskov i baghaven. Herudover er terapien en integreret del af undervisningen i klasseværelserne.

Fysioterapiafdelingen holdes opdateret på den nyeste viden gennem kurser, fagfora, projekter med eksterne samarbejdspartnere og videnskabelige artikler.Redaktør