Lærere

​Vi har det overordnede ansvar for at tilrettelægge undervisningen, så den kommer så tæt på folkeskolens fagrække som muligt i henhold til folkeskoleloven. 

Eleverne på Geelsgårdskolen har sociale, kommunikative og kognitive vanskeligheder, som følge af deres funktionsnedsættelse.

Observation af nye elever

Ved skolestart foretager det tværfaglige team en observation af eleven. På baggrund af teamets observation og forældrenes ønsker til skolegangen, udarbejdes en handleplan. Denne handleplan er teamets overordnede styringsredskab, og sikrer at hvert fagområde byder målrettet ind overfor den enkelte elev.

Undervisning

Vi underviser klassevis, gruppevis og individuelt. 
I udgangspunktet tilrettelægges al undervisning i forhold til den enkelte elevs potentialer og kompetencer. Undervisningsformen afhænger af elevens specifikke funktionsnedsættelse og gældende behov.

Det enkelte spor

På det enkelte Spor er der stor forskel på, hvordan vi prioriterer i undervisningen, for at komme så tæt på folkeskolens fagrække som muligt. Vi tager altid udgangspunkt i fagrækken, men undervisningen er ofte også tværfaglig, d.v.s. emne- og/eller projektbaseret.

Emne/projektbaseret undervisning har den fordel, at vi som lærere ofte har bedre mulighed for at synliggørelse sammenhænge, der ikke altid er så tydelige i en traditionel fagdelt undervisning . For eksempel det at kombinere matematik og dansk ved at lave et emne om "mad":  læse kogebøger, veje ingredienser af, tidstagning o.s.v.

Kollektiv undervisning

Vi har det overordnede ansvar, men ingen undervisning kan effektueres uden støtte til eleverne fra andre voksne/teammedarbejdere. 

Udarbejdelse af materiale

Skolen bruger​ sjældent et færdig​indkøbt materiale (PC programmer undtaget). I stedet udarbejder vi de nødvendige bøger/hæfter, plancher, billedmaterialer etc. Materialet er tilpasset eleverne og det pågældende fag eller emne. 
Vi bestræber os på at gøre indholdet nærværende, d.v.s. ofte med udgangspunkt i temaer fra elevernes dagligdag. 
Efter behov samarbejder vi på tværs af klasserne på det enkelte spor for at finde rette indhold og form.    

Efteruddannelse

Vi tilbyder, udover obligatoriske kurser, relevant intern og ekstern efteruddannelse.
​​
Redaktør