Pædagogmedhjælpere

Pædagogmedhjælpere skole- og fritid

Som pædagogmedhjælpere er vi med i teamet og deltager dermed i planlægningen af elevernes dagligdag. 

Vi deltager i både den individuelle og gruppevis​ undervisning, hvor vi støtter eleverne i deres kommunikation.
Andre opgaver er hjælp til spisning, pleje, omsorg og praktiske gøremål, såsom oprydning og lettere rengøring.

Gruppe

Vi består generelt af to grupper:
  • Unge mennesker, som er her på skolen i en kortere periode, oftest inden start på en videregående uddannelse.
  • Ældre og mere erfarne medhjælpere, der har været på skolen i en årrække.

​Kurser

Vi tilbydes interne kurser og bliver løbende instrueret af fagpersonalet, så vi kan varetage elevernes behov.

Spor

Vores opgaver varierer, afhængigt af hvilket Spor vi arbejder på, for det er elevgruppen der afgør behovet for pleje og for støtte i undervisningen.

Pædagogmedhjælpere bo- og aflastning

Medhjælperne er  en del af et team og  deltager i det pædagogiske, planlægningsmæssige og praktiske arbejde omkring barnet.
Medhjælperne kan være sekundær kontaktperson for barnet og er medansvarlig for at følge op på handleplanerne.
Derudover er medhjælpernes opgave i dagtimerne meget praktisk, rengøring på  afdelingen, tøjvask og oprydning.

Kurser

Der tilbydes interne kurser udfra relevans samt obligatoriske fastlagte kurser. Der er vejledning og støtte fra pædagoger og andre fagpersoner.

​Afdeling

Opgaverne varierer udfra  børnegrupper, og hvilken afdeling man arbejder på .Redaktør