​​​​​​

Psykologerne

Som psykologer er det vores overordnede opgave at medvirke til, at eleverne får de optimale muligheder for at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. I den sammenhæng varetager vi en række forskellige opgaver.


Visita​​tion

Vi er en del at det visiterende udvalg til Geelsgårdskolen og er som psykologer med ude at målgruppevurdere de kommende skolebørn og beslutter efterfølgende sammen med resten af visitationsudvalgte, hvilket spor og hvordan vi kan tilbyde de kommende børn den mest optimale skolegang på Geelsgårdskolen.​

Unders​øgelser

En undersøgelse vil som regel omfatte en form for testning (hvis eleven kan testes) med forskelligt testmateriale og/eller observationer. Test og undersøgelser kan bruges til at afdække faglige eller personlige problemstillinger – f.eks. hvor ligger elevens faglige niveau, stiller vi for store eller for små krav til ham/hende, hvorfor reagerer eleven så uforståeligt? Undersøgelser kan også være vigtige i en proces, hvor et barn eller ung skal udredes fx i psykiatrien.

Super​vision/rådgivning og vejledning

Det kan være en psykisk belastning at have et barn med funktionsnedsættelser, fordi barnet må kæmpe med en række problemer, som andre børn ikke har. Vi giver i den forbindelse vejledning og rådgivning til de forældre, der ønsker det. Samtalerne til forældre kan desuden omfatte familierådgivning i forbindelse med børns sygdom, kriser og søskendeproblematikker.

Vi rådgiver og superviserer de enkelte teams og hjem omkring pædagogiske og faglige problemstillinger, såsom fravær af forventet udvikling, uventede adfærdsændringer og pædagogiske tiltag og deres mulige effekt.

Samtaler m​ed elever 

Vi taler på tomandshånd med de elever, som kan profitere af det i forhold til problemer med f.eks. handicap, sociale relationer, tanker og bekymringer samt spekulationer omkring voksenliv.​

Mø​der

Vi deltager i møder med forældre, sagsbehandlere og andre fagpersoner. Derudover deltager vi løbende i videoanalyser og faglig fordybelse på Spor 3 og 4 med henblik på at hjælpe medarbejderne med at afdække elevernes kommunikative og/eller kognitive kompetencer.​
Redaktør