Psykolog

​Som psykolog er det min overordnede opgave at medvirke til, at eleverne får de optimale muligheder for at udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. I den sammenhæng varetager jeg en række forskellige opgaver.

Undersøgelser

En undersøgelse vil som regel omfatte en form for testning (hvis eleven kan testes) med børneneuropsykologisk testmateriale og/eller observationer. Test og undersøgelser kan bruges til at afdække faglige eller personlige problemstillinger – f.eks. hvor ligger elevens faglige niveau, stiller vi for store eller for små krav til ham/hende, hvorfor reagerer eleven så uforståligt?

Supervision

  • Det kan være en psykisk belastning at have et barn med funktionsnedsættelser, fordi barnet må kæmpe med en række problemer, som andre børn ikke har. Jeg giver i den forbindelse supervision til de forældre, der ønsker det. Supervision til forældre omfatter desuden familierådgivning i forbindelse med børns sygdom, kriser og søskendeproblematikker.
  • Jeg rådgiver og superviserer de enkelte teams omkring pædagogiske og faglige problemstillinger, såsom fravær af forventet udvikling, uventede adfærdsændringer og nye tiltag og deres mulige effekt.

Samtaler med elever

Jeg taler på tomandshånd med de elever, som kan profitere af det, i forhold til problemer med f.eks. handicap, sociale relationer og bekymringer omkring voksenliv.

Faglige oplæg

Jeg holder faglige oplæg for medarbejderne om bl.a.:
  • Børneneuropsykologi. 
  • Neuropædagogik. 
  • Funktionsnedsættelser og seksualitet.
  • Håndtering af kriser hos en elev.
  • Håndtering af arbejdsrelaterede kriser hos medarbejdere, f.eks i forbindelse med fremadskridende sygdomme hos en elev eller dødsfald.

Møder

Jeg deltager i møder med forældre, sagsbehandlere og andre fagpersoner. Derudover deltager jeg løbende i videoanalyser på Spor 2 og 3 med henblik på at hjælpe medarbejderne med at afdække elevernes kommunikative og/eller kognitive kompetencer.​

Eksternt samarbejde

Jeg er med i en række netværksgrupper, bl.a. Nordisk Kognitionsnetværk.Redaktør