Talepædagoger

​Med udgangspunkt i totalkommunikation arbejdes der hen imod at støtte elevens måde at udtrykke sig på, og at sikre en alternativ og støttende kommunikationsform, hvis eleven ikke udvikler talesprog. Vores fokus er at give den enkelte elev mulighed for meningsfulde og udviklende kommunikative relationer. 

Der anvendes forskellige hjælpemidler, såsom computerbaserede talemaskiner, Tegn til Tale, Bliss, PCS symboler, fotos og konkreter, for effektivt at styrke kommunikationen.

Optagelse af nye elever

Ved skolestart indhentes oplysninger / beskrivelser fra medarbejdere fra elevens tidligere institution. 
På baggrund af ovennævnte oplysninger, udarbejder forældre og klassens team en handleplan for brug af kommunikationshjælpemidler.

Fokusområder

Vi observerer, vurderer og tester elevens kommunikative/ sproglige færdigheder, f.eks. ved hjælp af videoanalyse. Fokusområderne i forhold til den enkelte elev aftales i samarbejde med teamet og forældrene.

Undervisning

Der undervises klassevis, i mindre grupper og/eller individuelt. 
Tale- og kommunikationsundervisningen kan indeholde brug af alternative og støttende kommunikationshjælpemidler, udtalekorrektion samt mundmotorisk træning (f.eks. ud fra Castillo Morales konceptet for elever med specifikke vanskeligheder, samt OPT ( Oral Placement Therapy).  

Specialpædagogisk materiale

I samarbejde med forældre og klassens team udarbejdes der forskelligt udpegningsmateriale, som PCS symboler, Pictogrammer, fotos, kommunikationspas/ bøger/ plader/ PSAS, Bliss samt kommunikationssider ​til computerbaserede talemaskiner ( Rolltalk, Tobii/Communicator, iPad ).

Visuelle og tekniske hjælpemidler

Sammen med teamet vurderer vi, om der er behov for kommunikative hjælpemidler - og i så fald hvilke.
Vi instruerer/underviser herefter i brugen af hjælpemidler. Instruktionen omfatter både elev, forældre og medarbejdere.

Samarbejde med forældrene

Samarbejdet med forældrene foregår ved direkte kontakt (skriftligt eller pr. telefon), gennem klasselæreren, til forældremøder, skole/hjem samtaler eller efter aftale.

Kurser

Vi holder kurser for skolens medarbejdere i totalkommunikation, herunder Tegn til Tale, Bliss, kommunikationsprogrammet Rolltalk Designer samt undervisning i brug af Go Talk Now.

Eksternt samarbejde

  • Vi holder netværksmøder med talepædagoger fra andre specialskoler, Børnehaver, PPR i de omkringliggende kommuner, terapeuter fra Castillo Morales Foreningen og  OPT - terapeuter.
  • Vi samarbejder med henholdsvis Døvblindecentret i Ålborg, synskonsulenter, audiologiske afdelinger og kommunikationscentre i regionen (ang. afprøvning/bevilling af hjælpemidler).


Redaktør