​​​​

Talepædagoger

Skolens talepædagoger er ansvarlige for at understøtte og udvikle det kommunikative miljø og indgår sammen med lærere, pædagoger, medhjælpere og terapeuter i de tværfaglige teams, så vi i fællesskab løfter elevernes kommunikative udvikling og læring.​

På Geelsgårdskolen er der tilknyttet en talepædagog til hver spor i skoledelen. Arbejdet med udvikling af kommunikation varetages af alle i teamet under løbende vejledning og supervision af talepædagogerne, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns og den unges specifikke kommunikationshandicap.

Metode

På Geelsgårdskolen arbejder vi ud fra "Filosofien omkring totalkommunikation", som betyder, at vi anvender Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) for at forstå og blive forstået. ASK er en samling af forskellige kommunikative systemer, der giver den enkelte mulighed for at kommunikere ud fra egne forudsætninger. ASK omhandler ikke kun personer med kommunikationshandicap, men også personer i den enkeltes hverdagsmiljø.

Med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og potentialer arbejdes der kontinuerligt med at støtte og udvikle elevens grundlæggende kommunikation (fx lyde, kropssprog og mimik). Den enkeltes kommunikationsmuligheder suppleres med ASK, som fx computerbaserede talemaskiner, Tegn Til Tale, taktile tegn, PCS-symboler, fotos og konkreter. Det betyder, at for alle børn og unge på Geelsgårdskolen anvendes kommunikationsmetoder ud fra, hvilke der bedst understøtter den enkelte. 

Optagelse af nye elever

Ved skolestart indhentes oplysninger/beskrivelser fra medarbejdere fra barnets tidligere institution. På baggrund af de oplysninger, udarbejder klassens team barnet elevbeskrivelse og elevplan til brug for planlægningen af undervisningen og aktiviteter.

Fokusområder

Vi observerer, vurderer og tester elevens kommunikative sproglige færdigheder, fx ved hjælp af videoanalyse. Fokusområderne i forhold til den enkelte elev aftales i samarbejde med teamet og forældrene.

Undervisning

Der undervises klassevis, i mindre grupper og/eller individuelt. 
Tale- og kommunikationsundervisningen kan indeholde brug af alternative og støttende kommunikationshjælpemidler, udtalekorrektion samt mundmotorisk træning (f.eks. ud fra Castillo Morales konceptet for elever med specifikke vanskeligheder, samt OPT ( Oral Placement Therapy).  

Materialer og hjælpemidler 

I samarbejde med forældre og klassens team anvendes der forskelligt kommunikationsmateriale, som fx computerbaserede talemaskiner, Tegn Til Tale, taktile tegn, PCS-symboler, fotos og konkreter. Sammen med teamet vurderer vi, om der er behov for kommunikative hjælpemidler. Vi instruerer/underviser herefter i brugen af hjælpemidler.

Samarbejde med forældrene

Samarbejdet med forældre og bosteder kan ske på mange måde, fx ved direkte kontakt (skriftligt eller pr. telefon), gennem klasselæreren, til forældremøder, skole/hjem samtaler, observationsforløb eller efter aftale.

Kurser

Vi holder kurser for skolens medarbejdere i totalkommunikation, herunder eksempelvis computerbaserede talemaskiner, Tegn Til Tale, taktile tegn, PCS-symboler, fotos og konkreter.

Eksternt samarbejde

​Vi samarbejder med relevante partnere i forhold til barnet eller den unge, såsom synskonsulenter, audiologiske afdelinger, døvblindekonsulenter og kommunikationscentre i regionen eller VISO-rådgivning, hvis der er et behov for det.Redaktør