Move

MOVE er et tværfagligt motorisk program, som har til hensigt at øge barnets mulighed for selvstændighed indenfor områderne sidde, stå og gå.​

MOVE på Geelsgårdskolen
MOVE blev introduceret på Geelsgårdskolen i år 2000, hvor skolen blev udnævnt til Nordens første modelskole for MOVE. Vi arbejder med programmet på hele skolen.

Et programs opbygning
Programmets udgangspunkt er som nævnt funktionerne sidde, stå og gå. Det er ud fra disse funktioner, at det tværfaglige team laver en profil, og afgør hvordan der skal sættes ind. Mål og delmål for den enkelte elev er varierende og afhænger af elevens potentialer.
  • Først udarbejdes en motorisk profil, der beskriver hvad eleven kan. 
  • Herefter analyseres profilen, og der opstilles mål og delmål. 
  • Omfanget af støtte/hjælpemidler vurderes. 
  • Der udarbejdes en handleplan for, hvornår og hvordan indlæringen af de nye færdigheder skal foregå, og hvordan støtte evt kan reduceres. 
Færdighedsområder
MOVE opererer med 16 færdighedsområder, som alle er delt i tre niveauer - plus et "afgangsniveau".
Målet er ikke at eliminere alle hjælpemidler, men derimod at sikre størst mulig selvstændighed, for eksempel ved selv at kunne flytte sig fra kørestol til gangvogn.
Indsatsens succes afhænger i høj grad af en optimal tværfaglig indsats, og der trænes med eleven både i skole og fritid.
Forældrene inviteres med til første møde hvor elevens MOVE profil gennemgås, de er med til at opsætte mål og de får efterfølgende tilsendt handleplanen.

Regional Centre of Excellence
Efter at have arbejdet med MOVE i 7 år, blev Geelsgårdskolen november 2007 udnævnt til landets første MOVE Regional Centre of Excellence af the MOVE Partnership.
I 2010 fik Geelsgårdskolen høje ”quality marks” for vore gode rammer, tværfaglige samarbejde og dermed optimale udviklingsmuligheder for eleverne og MOVE Partnership følger løbende op på vores MOVE standard ved besøg på skolen.

På Geelsgårdskolen er der 3 medarbejdere, som har taget ”Trainers Course”. Vi a​fholder​ kurser for nye medarbejdere, ”practitioners” kurser og opfølgningskurser.
For at blive MOVE practitioner, skal man på et 2 dages kursus hvor der undervises i principperne i MOVE – såvel teoretisk som praktisk.

Du kan læse mere om MOVE på www.enhamtrust.org.uk Redaktør