Neuropædagogik

​Neuropædagogik tager udgangspunkt i den aktuelle viden om hjernens funktion, og om konsekvenserne af dysfunktioner og skader for barnets generelle udvikling, herunder indlæringsevne og udviklingen af sociale kompetencer.

Neuropædagogik skal ikke forstås som en bestemt fremgangsmåde/metode, men mere som en forståelsesramme, en måde at tænke på. Man kan også sige, at neuropædagogik er anvendt neuropsykologi.

En mulig definition 
Neuropædagogik er de pædagogiske tiltag og strategier, som lærere og pædagoger anvender ud fra deres viden om hjernens funktion og udvikling, og elevernes specifikke dysfunktioner/skader, personlighed og evner.
Formålet med den neuropædagogiske indsats er at skabe de bedst mulige rammer for elevens personlige, faglige og sociale udvikling, så eleven bedst muligt bliver i stand til at realisere sine potentialer. Indsatsen skal ske på baggrund af en grundig tværfaglig afdækning af såvel stærke som svage sider.

Eksempler på neuropædagogisk praksis
Hvis observationer kombineret med en neuropsykologisk undersøgelse f.eks. viser, at en elev har problemer med at huske, så kan læreren understøtte indlæringen ved at sørge for mange gentagelser og ved at lade eleven gentage det, som skal indlæres. Det er vigtigt at afpasse tempoet efter eleven, og ikke gå videre før eleven mestrer stoffet. Et andet eksempel kunne være en elev, hvis hjerne har svært ved at bearbejde synsindtryk, så de bliver meningsfulde (visuelt perceptionsproblem). Da må lærere og pædagoger være meget opmærksomme på, hvordan de præsenterer ting, som eleven skal se, og hvordan omgivelserne er indrettet. Nogle elever kan eksempelvis ikke overskue en tavle med en masse tekst og billeder, men kan kun forholde sig til én ting ad gangen. Andre elever kan kun opfatte billeder, hvis de er enkle og med klare stærke farver.

​Målrettet indsats
Den neuropædagogiske indsats er forskellig på de tre Spor - p.g.a. elevernes forskelligeartede funktionsnedsættelser, men er også varierende eleverne imellem, da det tværfaglige team, tilknyttet hver elev, målretter indsatsen.


Redaktør