Kommune

Geelsgårdskolen er en regional specialskole, der tilbyder skolegang og fritidstilbud fra 0. til 10. klasse til elever med fysiske- og multiple funktionsnedsættelser, døvblindhed, ADHD eller autismespektrumforstyrrelser. Vi har også ungdoms- og voksentilbud (undervisning, fritidstilbud og heldagstilbud), bo- og aflastning for elever samt tilkøb af vedligeholdende træning. Vi kan modtage elever fra kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.