Intranet på Geelsgårdskolen

​Der er link til Geelsgårdskolens Forældreintra, Personaleintra og Elevintra fra Geelsgårdskolens hjemmeside. På disse intranet er man selvsagt ikke anonym, da der kræves brugernavn og password for at komme ind. Som navnene antyder, er intranettene til personale og pårørende til elever på Geelsgårdskolen.


Redaktør