Kommunikationshjælpemidler - når talen ikke er intakt

​Når talen ikke er intakt, kan kommunikationshjælpemidler bane vejen for ligeværdig kommunikation og meningsfyldte aktiviteter. Hjælpemidlerne skal gøre dig i stand til at udtrykke dig og tage initiativ til at kommunikere.

​Der er mange måder at kommunikere på, hvis tale- eller sprogfunktionen mangler. Foruden mimik og kropssprog, kan man benytte alternative hjælpemidler og kommunikere med tegn, symboler, billeder og skriftsprog.

Kommunikationscentret udreder dine vanskeligheder og ressourcer, og sammen finder vi frem til de hjælpemidler, der passer præcis til dig. 

Hvem har brug for kommunikationshjælpemidler? 

  • Børn og voksne, der ikke udvikler sprog eller verbal tale pga. handicap 
  • Børn og voksne med erhvervede skader eller neurologiske sygdomme 

Udredning og tilpasning 

Kommunikationscentret har indgående erfaring med at afdække behovet for hjælpemidler hos børn og voksne. Vi undersøger din funktionsevne og din mulighed for at benytte hjælpemidler til kommunikation. Det gør vi ved at indhente oplysninger fra læge, talepædagog m.fl. og ved at tale med dig, din familie og dit øvrige netværk. 

​Hvis du er berettiget til et kommunikationshjælpemiddel, afprøver vi de relevante muligheder og tilpasser det bedst egnede hjælpemiddel til dine ressourcer og behov. Kan du bruge skriftsproget, vil du selv være i stand til at udtrykke dig. Alternativt vil vi arbejde med at opbygge et ordforråd, der repræsenterer din hverdag og dine interesser. Ordforrådet skal kunne udvikles løbende, så det passer til det liv, du lever. 

Undervisning 

Hvis det er nødvendigt, tilbyder Kommunikationscentret den fornødne undervisning, så du lærer at anvende dit hjælpemiddel på den mest optimale måde. 

 Billede af talemaskiner

Talemaskiner, som kan aktiveres på forskellige måder og afspille sætninger og ord.


Billede af kommunikationsbøger og -tavler

Eksempler på kommunikationsbøger og -tavler, som kan anvendes ved at pege og dermed understøtte kommunikationen.


Redaktør